Kärnfamiljen i förändring

Fram tills nu har vi behövt vara två för att överleva, för att fortplanta oss och för att ta oss fram praktiskt, ekonomiskt och socialt. Idag är tvåsamhetsnormen under förändring och många söker sig till nya identiteter i dagens samhälle.

Den klassiska kärnfamiljen är i förändring både i Sverige och runt om i världen i takt med kulturella, ekonomiska och sociala förändringar. Vi behöver inte längre, i ett fritt kulturellt och religiöst samhälle, gifta oss och kvinnor har ett allt starkare grepp om hävstången akademiskt, ekonomiskt och socialt. Vi skapar dessutom nya flockar. Bonusfamiljer, stjärnfamiljer, särbo, fambo och kollektiv för singelföräldrar och andra forum växer fram (se nedan för definitioner av dessa begrepp). Kärnfamiljen – ”the nuclear family” – har varit utmanande, i vissa fall katastrofal, för många och nu finner vi nya sätt att leva tillsammans

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på trenderna i synen på familjekonstellationer.

Skilsmässa i politiken: Bevara kärnfamiljen eller stötta förändringen?

Skilsmässa och separation har fått större utrymme i den svenska politiska debatten och ett flertal partier har frågor om skilsmässa och separation på agendan. Den stora vattendelaren går mellan de partier som vill bevara kärnfamiljen och de som vill anpassa samhälle och system för nya familjekonstellationer.

Ekonomisk ojämställdhet och pension blir viktiga frågor i samband med skilsmässa och separation som lyfts av både Socialdemokraterna och Liberalerna. Att ekonomin inte ska vara ett hinder för att kunna skilja sig menar även Centerkvinnorna. De föreslår bland annat ett så kallat frigörelsestöd för de kvinnor som av ekonomiska skäl inte kan skilja sig.

Bland de partier som snarare vill stärka kärnfamiljen finns Sverigedemokraterna, som bland annat föreslår gratis samtalsstöd för att undvika skilsmässa och rädda äktenskapet.

Flera partier arbetar för mer jämställda skilsmässor, bland annat föreslår Centerkvinnorna och Vänsterpartiet att man ska ta bort betänketiden, då det minskar individens frihet att själv bestämma över sitt äktenskap.

I artikeln ”Skilsmässa: Vad säger politikerna?” hittar ni mer om de olika partiernas ställningstagande i frågor om skilsmässa och separation.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Några begrepp och deras betydelse

Bonusfamilj
Bonusfamilj, tidigare “styvfamilj”, uppstår ur ett förhållande mellan två vuxna av vilka åtminstone den ena varit sambo eller gift och har ett eller flera barn sedan tidigare. Barnen existerar alltså redan när förhållandet inleds eller när man flyttar ihop. Bonusfamiljen är en svensk dramaserie med fyra säsonger på SVT, vars koncept nu tas till vita duken.

Regnbågsfamilj
Regnbågsfamilj används idag främst för att benämna hbtq-personers familjer, alltså familjer där en eller flera individer definierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Regnbågsfamiljerna utgör inte någon enhetlig kategori, utan rymmer ett brett spektrum av familjekonstellationer. 

Stjärnfamilj
Stjärnfamilj är ett begrepp för alla typer av familjekonstellationer, oavsett om det är en konstellation av regnbågs-, enförälders-, tvåförälders-, bonusförälders-, adoptiv- eller donationsfamilj. Familjen behöver således inte utgå från biologiska förutsättningar.

Särbo
Särbo kallas den ena av två personer som är i ett äktenskapsliknande förhållande men inte bor i samma hushåll. Detta i motsats till sambo som avser två personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden men inte är gifta.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...