Gör rätt för barnen

Igår lyssnade jag in på några föreläsningar som bland annat lyfte vårdnadsfrågor och våld i nära relationer. I detta kan även begrepp som föräldrapåverkan, umgängessabotage och föräldraalienation ingå. Effekterna av dessa fenomen kan komma att tvinga barn välja bort en förälder eller förmå barn att ta avstånd från ena föräldern. Ibland med ödesdigra konsekvenser. 

Samarbete och medling har en alltför liten eller svag roll, frivillig eller av Tingsrätten dömt, i arbetet att förmå föräldrar att bli bättre på att samarbeta i samband med vårdnad och umgängesfrågor. Vidare är föräldrar och allmänheten alltför obildade i dessa frågor, som tar upp tid, resurser och som påverkar i vårt samhälle i stort. 

Vår värld går mot alltmer genusneutrala processer, så även inom barnomsorg och vårdnad. Men idag kan diskrepansen fortfarande vara stor, både i utfall och rent geografiskt i Sverige. Många aktiva pappor, som i takt med att synen på papparollen förändrats och de , av samhället, tillåts få vara just pappor, blir förfördelade. 

Förebyggande åtgärder diskuteras just nu i den debatt som den senaste lagrådsremiss som regeringen lagt fram grundat för. Bland annat kan man läsa om vad som menas saknas ur barnrättsperspektivet här, där de två generalsekreterarna för Rädda Barnen respektive Allmänna Barnhuset uttalar sig.

Vidare, vet man att våld mot barn förekommer i tämligen hög utsträckning. Med detta innefattas inte enbart fysiskt våld, utan även psykiskt våld. Man kan dessutom se att kvinnor/ mödrar står för en stor del av det psykiska våldet som förkommer mot barn, inte minst genom föräldsraaalienation. I den statliga utredningen ”Se barnet” anser Domstolsveket att barn blivit påverkade av en eller bägge föräldrarna i 28 % av de fall som låg till underlag för rapporten. Man tror att ca 5 000 barn drabbas av föräldrapåverkan varje år.

Det kommer att komma mer om detta framöver då detta är en viktig fråga för oss att lyfta. Bra är att frågor som dessa nu lyfts allt mer, inte minst politiskt. Därtill, genom forskning får vi alltmer och vidare insikt och kunskap kring hur våra relationer, och icke-relationer påverkar oss, stora som små. 

Behöver du eller någon i din närhet hjälp eller stöd, så kika gärna på dessa länkar eller skriv till oss direkt. 

Läs gärna mer i den lägesrapport vi tagit fram, där vi oberoende kartlagt skilsmässa och separation och dess konsekvenser idag;  Endbright-rapporten.

 

Fin söndag på er,

Charlotte

Källor; 

Sikström S, Stoinski LM, Karlsson K, Stille L, Willander J (2020) Weighting power by preference eliminates gender differences. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234961

Statistik från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK 2014)