Blommor sommar

Igår lyssnade jag in på några föreläsningar som bland annat lyfte vårdnadsfrågor och våld i nära relationer. I detta kan även begrepp som föräldrapåverkan, umgängessabotage och föräldraalienation ingå. Effekterna av dessa fenomen kan komma att tvinga barn välja bort en förälder eller förmå barn att ta avstånd från ena föräldern. Ibland med ödesdigra konsekvenser. 

Samarbete och medling har en alltför liten eller svag roll, frivillig eller av Tingsrätten dömt, i arbetet att förmå föräldrar att bli bättre på att samarbeta i samband med vårdnad och umgängesfrågor. Vidare är föräldrar och allmänheten alltför obildade i dessa frågor, som tar upp tid, resurser och som påverkar i vårt samhälle i stort. 

Vår värld går mot alltmer genusneutrala processer, så även inom barnomsorg och vårdnad. Men idag kan diskrepansen fortfarande vara stor, både i utfall och rent geografiskt i Sverige. Många aktiva pappor, som i takt med att synen på papparollen förändrats och de , av samhället, tillåts få vara just pappor, blir förfördelade. 

Förebyggande åtgärder diskuteras just nu i den debatt som den senaste lagrådsremiss som regeringen lagt fram grundat för. Bland annat kan man läsa om vad som menas saknas ur barnrättsperspektivet här, där de två generalsekreterarna för Rädda Barnen respektive Allmänna Barnhuset uttalar sig.

Vidare, vet man att våld mot barn förekommer i tämligen hög utsträckning. Med detta innefattas inte enbart fysiskt våld, utan även psykiskt våld. Man kan dessutom se att kvinnor/ mödrar står för en stor del av det psykiska våldet som förkommer mot barn, inte minst genom föräldsraaalienation. I den statliga utredningen ”Se barnet” anser Domstolsveket att barn blivit påverkade av en eller bägge föräldrarna i 28 % av de fall som låg till underlag för rapporten. Man tror att ca 5 000 barn drabbas av föräldrapåverkan varje år.

Det kommer att komma mer om detta framöver då detta är en viktig fråga för oss att lyfta. Bra är att frågor som dessa nu lyfts allt mer, inte minst politiskt. Därtill, genom forskning får vi alltmer och vidare insikt och kunskap kring hur våra relationer, och icke-relationer påverkar oss, stora som små. 

Behöver du eller någon i din närhet hjälp eller stöd, så kika gärna på dessa länkar eller skriv till oss direkt. 

Läs gärna mer i den lägesrapport vi tagit fram, där vi oberoende kartlagt skilsmässa och separation och dess konsekvenser idag;  Endbright-rapporten.

 

Fin söndag på er,

Charlotte

Källor; 

Sikström S, Stoinski LM, Karlsson K, Stille L, Willander J (2020) Weighting power by preference eliminates gender differences. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234961

Statistik från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK 2014)

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...