Blommor sommar

Igår lyssnade jag in på några föreläsningar som bland annat lyfte vårdnadsfrågor och våld i nära relationer. I detta kan även begrepp som föräldrapåverkan, umgängessabotage och föräldraalienation ingå. Effekterna av dessa fenomen kan komma att tvinga barn välja bort en förälder eller förmå barn att ta avstånd från ena föräldern. Ibland med ödesdigra konsekvenser. 

Samarbete och medling har en alltför liten eller svag roll, frivillig eller av Tingsrätten dömt, i arbetet att förmå föräldrar att bli bättre på att samarbeta i samband med vårdnad och umgängesfrågor. Vidare är föräldrar och allmänheten alltför obildade i dessa frågor, som tar upp tid, resurser och som påverkar i vårt samhälle i stort. 

Vår värld går mot alltmer genusneutrala processer, så även inom barnomsorg och vårdnad. Men idag kan diskrepansen fortfarande vara stor, både i utfall och rent geografiskt i Sverige. Många aktiva pappor, som i takt med att synen på papparollen förändrats och de , av samhället, tillåts få vara just pappor, blir förfördelade. 

Förebyggande åtgärder diskuteras just nu i den debatt som den senaste lagrådsremiss som regeringen lagt fram grundat för. Bland annat kan man läsa om vad som menas saknas ur barnrättsperspektivet här, där de två generalsekreterarna för Rädda Barnen respektive Allmänna Barnhuset uttalar sig.

Vidare, vet man att våld mot barn förekommer i tämligen hög utsträckning. Med detta innefattas inte enbart fysiskt våld, utan även psykiskt våld. Man kan dessutom se att kvinnor/ mödrar står för en stor del av det psykiska våldet som förkommer mot barn, inte minst genom föräldsraaalienation. I den statliga utredningen ”Se barnet” anser Domstolsveket att barn blivit påverkade av en eller bägge föräldrarna i 28 % av de fall som låg till underlag för rapporten. Man tror att ca 5 000 barn drabbas av föräldrapåverkan varje år.

Det kommer att komma mer om detta framöver då detta är en viktig fråga för oss att lyfta. Bra är att frågor som dessa nu lyfts allt mer, inte minst politiskt. Därtill, genom forskning får vi alltmer och vidare insikt och kunskap kring hur våra relationer, och icke-relationer påverkar oss, stora som små. 

Behöver du eller någon i din närhet hjälp eller stöd, så kika gärna på dessa länkar eller skriv till oss direkt. 

Läs gärna mer i den lägesrapport vi tagit fram, där vi oberoende kartlagt skilsmässa och separation och dess konsekvenser idag;  Endbright-rapporten.

 

Fin söndag på er,

Charlotte

Källor; 

Sikström S, Stoinski LM, Karlsson K, Stille L, Willander J (2020) Weighting power by preference eliminates gender differences. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234961

Statistik från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK 2014)

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...