Endbright undersöker: Fackets stöd vid skilsmässa

Endbright fakta - artikel debatt

Har du svårt att klara jobbet när du skiljer dig? Räkna inte med fackets stöd…

“Jaha, och vad har vi på facket med det att göra?”, svarade presskontakten på ett av Sveriges största fackförbund.

Du får hoppas att du har en bra chef.

Det är slutsatsen vi kan dra när Endbright bad några av landets ledande fackförbund om hjälp med arbetslättnad vid skilsmässa. Endbright har under våren 2021 kontaktat sex av de största fackförbunden i Sverige för att undersöka vilken hjälp eller stöd de kan erbjuda sina medlemmar som genomgår en svår skilsmässa eller separation.

I undersökningen ställde vi våra frågor i rollen som nära vän till en ansluten medlem i det aktuella fackförbundet, en fingerad vän som genomgår en svår skilsmässa och där vi genom vår kontakt med fackförbundet ville undersöka vilket stöd de kunde ge. Bland de kontaktade förbunden återfinns Unionen, Kommunal, Vision, Handels, IF Metall och Sveriges Ingenjörer.

Resultatet visar att det inte finns några direkta insatser, och förutom tillgång till särskilda sjukförsäkringar och rabatterade juristtjänster så tar facken inget ansvar i frågan.

Syftet med undersökningen var att se om det finns utrymme för fackförbunden att utveckla sitt arbete för att stötta de arbetstagare som går igenom en separation eller skilsmässa. Detta mot bakgrund att färska studier visar på att den psykiska ohälsan och självmordsbenägenheten ökar i samband med skilsmässa.

“Skilsmässor och separation har stor påverkan på samhället i Sverige. Ändå är det något som vi oftast förpassar till den privata sfären, vilket leder till att många lider i tystnad. Skilsmässa och separation bör behandlas som det folkhälsoproblem som det faktiskt är,” säger Charlotte Ljung, VD och grundare av Endbright.

Det finns inga direkta insatser…

“Det är ingen fråga vi får varje dag”, sa en av rådgivarna på ett av fackförbunden. Det märktes att rådgivaren kände sig maktlös och inte hade information att tillgå.

I dialogen med fackförbunden framkom det att man som medlem inte har tillgång till någon vidare hjälp för den som befinner sig i separation eller skilsmässa. I vissa fackförbund finns det försäkringsförmåner som man som medlem kunde ansluta sig till. Om man tecknade sig hos försäkringsbolaget via sitt fackliga medlemskap fanns viss tillgång till hjälp såsom en “support-linje” dit man kan vända sig för att få livspusslet att gå ihop, både för det privata och arbetet, alternativt rabatterade priser på juridisk rådgivning via juristbyrå. Fackförbunden arbetade själva inte aktivt med frågan utan hänvisade till försäkringsförmånerna, om dessa fanns.

Rådgivarna hos de aktuella fackförbunden gjorde sitt yttersta för att möta vår fingerade vän, men det var påtagligt så att man inte riktigt kunde ta i frågan och erbjuda någon konkret hjälp.

Krävs det en bra chef för att få hjälpen att klara av arbetet i livskrisen?

De kontaktade fackförbunden var eniga i att det är arbetsgivarens yttersta ansvar att man implementerat en arbetsmiljöpolicy och bedriver socialt hållbarhetsarbete. Dessa ska fungera för att förebygga psykisk ohälsa och att man tillgodoser det stöd och den rehabilitering som krävs för att medarbetaren ska kunna gå tillbaka och genomföra sitt arbete. Men policies gäller i första hand för arbetsrelaterade kriser, och inte de privata oavsett hur stor den privata krisen faktiskt är. Hos Arbetsmiljöverket, som ser till att lagar om arbetsmiljö följs av företag och organisationer, finns knappt underlag alls för denna typen av problematik.

Det stora jobbet är man som arbetstagare alltså lämnad ensam i att reda ut.

Är sjukskrivning accepterat hos arbetsgivaren vid en skilsmässa?

Sveriges främsta fackförbund var också överens om att det i första hand är till vården man bör vända sig om det är så att livskrisen påverkar arbetsprestationen i sådan utsträckning att arbetslättnad och vidare sjukskrivning krävs. Tyvärr innebär det således att man måste vara medicinskt “under isen” och anses kliniskt illa däran och med tillhörande läkarutlåtande för att få rätt till lättnad under separationen.

Inget läkarintyg, ingen hjälp. Igen, arbetstagaren står ensam i vad som oftast liknas en substantiell livskris.

Facken bör ta större ansvar

Fackförbunden behöver ta större ansvar menar Endbrights Charlotte Ljung. Hon understryker att 250 000 individer i Sverige skiljer sig eller separerar varje år och att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Charlotte Ljung hänvisar till forskning som är överens om att välmåendet vid en separation eller skilsmässa påverkas avsevärt, och menar att det säger sig självt, att mår vi inte bra i hemmet så ökar risken för att vi inte mår bra på arbetet eller i skolan.

Charlotte Ljung menar också att en skilsmässa inte går att jämföra med någon annan livskris. Det är en sorg som är unik i sitt slag, inte sällan rubricerat ett trauma. Detta talas sällan om, och fortfarande 2021 föreligger viss stigma kring separation eller skilsmässa.

Charlotte Ljung hänvisar till Arbetsmiljöupplysningen där man menar att krishantering på jobbet även innebär händelser som sker i det privata livet. Det kan vara sådant som dödsfall eller skilsmässa. Allvarliga och svårhanterliga händelser är något arbetsplatserna ska ha rutiner, beredskap och krisstöd för. Saknas rutiner för detta hänvisar Arbetsmiljöupplysningen till närmaste chef och om inget stöd tillsätts ska man ta det vidare till skyddsombudet på arbetsplatsen. Saknas skyddsombud är det till fackförbundet man ska vända sig.

”Skilsmässa eller separation är idag ett vanligt förekommande fenomen, men trots detta finns inte den ordentliga och strukturerade hjälp och support som borde finnas för att fånga upp detta. Detta är ett växande hot mot hälsa och välmående hos många medarbetare”, menar Charlotte Ljung.

Charlotte Ljung understryker att fackförbund bör ta ett större ansvar i att utbilda sig och förstå konsekvenserna av skilsmässa och separation. De bör även kroka arm med såväl sina anslutna företag, som arbetsgivarorganisationer, för att tillsammans – på allvar och proaktivt – möta och bemöta den potentiella negativa påverkan som är förenad med skilsmässa eller separation. Med ett sådant agerande kan man i stället aktivt jobba för mer välmående och bättre prestationer på arbetsplatser runt om i landet.

”Facken bör sätta högre press på landets arbetsgivare att ta sina arbetstagares hälsa på allvar, även vid en separation eller skilsmässa”, avslutar Charlotte Ljung.


Så här säger fackförbunden:

Unionen

 • Som ansluten finns inga direkta förmåner anpassade efter just en separation eller skilsmässa.
 • Vi rekommenderar att man vid rådgivning för hur man ska förhålla sig till sin arbetsgivare vänder sig till den lokala klubben för att få stöd i samtalet med arbetsgivaren.
 • Det finns som medlem möjlighet att ansluta sig till sjukförsäkring via samarbetspartner till fackförbundet.

Kommunal

 • Anslutna hos kommunal erbjuds rätten till stöd att prata med arbetsgivaren om man själv upplever detta vara svårt. Det finns även hjälp om det uppstår oenigheter och man inte anser sig bli förstådd av arbetsgivaren.
 • Krävs sjukintyg för sjukskrivning så till vida att det inte är ett arbetsrelaterat problem.
 • Vad gäller skilsmässan specifikt och den hjälp som krävs så kan man få medlemsförmåner via LO och där ingår bland annat erbjudande som ger ett rabatterat pris på juridisk rådgivning från välkänd Juristbyrå.

Vision

 • Det är viktigt att prata med sin chef om den tuffa situation man befinner sig i. Upplever man detta svårt är det bra om man kan ta hjälp av de skyddsombud som ska finnas som anställd inom offentlig sektor.
 • Det finns som medlem möjlighet att ansluta sig till försäkring som ger tillgång till en support-linje för att få ihop det privata livspusslet.
 • Fackförbundet hänvisar till att se över arbetslättnad med chef och skyddsombud. Man hänvisar till vården om läkarintyg krävs.

Handels

 • “Ta upp dina problem med din chef först”
 • “Du kan få stöd i din arbetssituation…. om arbetsgivaren gör något fel det vill säga.”
 • Som medlem erbjuds hjälp via samarbetspartner till fackförbundet där jobbar man på en juridisk försäkring.

IF Metall

 • Fackförbundet hänvisar direkt till chefen för att berätta om de problem man brottas med.
 • Är dessa problem relaterade till arbetsplatsen krävs lokalt ombud anslutet till företaget eller organisationen.

Sveriges Ingenjörer

 • Det erbjuds från oss ingen juridisk hjälp utanför arbetsrätten, till exempel familjesituationen. Utan endast för anställningsförhållandet.
 • Det finns som medlem möjlighet att ansluta sig till försäkring som ger tillgång till en support-linje för att få ihop det privata livspusslet.
 • En del arbetsgivare har tjänster man erbjuder där man kan ringa anonymt för samtalsstöd, brukar stå i intranätet i sådant fall. “Många arbetsgivare har ju nån typ av sånt stöd”

Endbright har bett samtliga kontaktade fackförbund om kommentarer eller möjlighet till kompletterande information. Det var endast ett av de kontaktade fackförbunden som återkom med kommentar som bekräftade den information vi delgavs i fackförbundets rådgivningstjänst.


Denna undersökning är gjord av Endbright, Sveriges första Divorce Planning-tjänst. Läs mer om hur skilsmässa och separation i Sverige i Endbrightrapporten, en oberoende lägesrapport om separation och skilsmässa i Sverige som Endbright utkommer med årligen.

Endbright hjälper även företag!

Vill du som arbetsgivare utöka ditt stöd till dina anställda? Med Endbrights företagserbjudande tar du ett aktivt ansvar för dina medarbetare och förser dina anställda med rätt hjälp i sin separation eller skilsmässa. Läs mer om vad vi kan hjälpa till med!

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...