Resultat av Endbrights undersökning

Under våren 2023 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin ekonomiska situation och läget med arbetslivet.

Endbrights undersökning visar på stora skillnader mellan kvinnor och mäns uppfattning om bland annat sin ekonomiska situation. Den visar också att många väljer att inte berätta på sin arbetsplats och att få söker stöd hos sin HR-avdelning. Undersökningen bildar en del av Endbrightrapporten 2023.


Enkäten

Enkäten hade totalt 109 svarande, 8 av 10 kvinnor. Ungefär en tredjedel av de svarande sade sig vara före sin separation eller skilsmässa, en tredjedel svarade att de befann sig under sin separation eller skilsmässa, och en tredjedel hade avslutat sin separation eller skilsmässa.

Vilket kön tillhör du?

Vilket kön tillhör du?

I vilket läge är din skilsmässa/separation?

I vilket läge är din skilsmässa/separation?

Ekonomi

det också skiljer sig stort mellan kvinnors och mäns upplevelse av den egna ekonomiska situationen i samband med skilsmässan. 38% av de svarande kvinnorna bedömer sin ekonomiska situation som sämre efter skilsmässan, jämfört med 8% av de svarande männen.

Hur bedömer du din ekonomiska situation nu? (Besvaras enbart av dem som genomgår eller genomgått skilsmässa/separation, totalt 71)

Hur bedömer du din ekonomiska situation nu?

Arbetsplatsen

I undersökningen säger sig 67% ha berättat på sin arbetsplats om sin separation eller skilsmässa, medan 33% valt att inte göra det. Det är ingen större skillnad mellan könen i detta avseende.

Majoriteten har tagit stöd av sina kollegor eller närmaste chef, medan en mycket liten del – 3% – sökt sig till HR-avdelning för hjälp eller stöd. Ingen vänder sig till facket. 

Har du berättat om din separation/skilsmässa på din arbetsplats?

Har du berättat om din separation/skilsmässa på din arbetsplats?

Om du berättat på din arbetsplats, vem har du fått stöd av?

Om du berättat på din arbetsplats, vem har du fått stöd av?

Psykisk hälsa & sjukskrivning

Endbrights undersökning visar vidare att det är avsevärt mycket vanligare att kvinnor söker hjälp för sitt välmående i samband med separation eller skilsmässa. 56% av kvinnorna har sökt hjälp, medan siffran för män är 35%. Ännu större skillnad är det i sjukskrivningstalen, där 27% av kvinnorna har varit sjukskrivna, men endast 4% av männen.  

Har du tagit hjälp för ditt välmående i samband med separationen/skilsmässan?

Har du tagit hjälp för ditt välmående i samband med separationen/skilsmässan?

Är du/har du varit sjukskriven i samband med din separation/skilsmässa?


Är du/har du varit sjukskriven i samband med din separation/skilsmässa?

Vad oroar man sig för?

Endbrights undersökning visar att kvinnor generellt sett oroar sig sett mer än män. Barnens mående (57%) och den egna ekonomin (51%) ligger i topp och enligt undersökningen har kvinnor i dessa avseenden avsevärt mycket mer oro än män.

Män å andra sidan oroar sig avsevärt mer för det egna måendet (39%) och relationen till expartnern (48%) jämfört med kvinnor.

Den största skillnaden ligger i oro för barnens boende och vårdnadsfrågor, 30% av kvinnorna oroar sig för detta, men endast 17% av männen.

Vad oroar dig mest i samband med din skilsmässa/separation?

Vad oroar dig mest i samband med din skilsmässa/separation?

Senaste nytt

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...