Resultat av Endbrights undersökning

Under våren 2023 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin ekonomiska situation och läget med arbetslivet.

Endbrights undersökning visar på stora skillnader mellan kvinnor och mäns uppfattning om bland annat sin ekonomiska situation. Den visar också att många väljer att inte berätta på sin arbetsplats och att få söker stöd hos sin HR-avdelning. Undersökningen bildar en del av Endbrightrapporten 2023.


Enkäten

Enkäten hade totalt 109 svarande, 8 av 10 kvinnor. Ungefär en tredjedel av de svarande sade sig vara före sin separation eller skilsmässa, en tredjedel svarade att de befann sig under sin separation eller skilsmässa, och en tredjedel hade avslutat sin separation eller skilsmässa.

Vilket kön tillhör du?

Vilket kön tillhör du?

I vilket läge är din skilsmässa/separation?

I vilket läge är din skilsmässa/separation?

Ekonomi

det också skiljer sig stort mellan kvinnors och mäns upplevelse av den egna ekonomiska situationen i samband med skilsmässan. 38% av de svarande kvinnorna bedömer sin ekonomiska situation som sämre efter skilsmässan, jämfört med 8% av de svarande männen.

Hur bedömer du din ekonomiska situation nu? (Besvaras enbart av dem som genomgår eller genomgått skilsmässa/separation, totalt 71)

Hur bedömer du din ekonomiska situation nu?

Arbetsplatsen

I undersökningen säger sig 67% ha berättat på sin arbetsplats om sin separation eller skilsmässa, medan 33% valt att inte göra det. Det är ingen större skillnad mellan könen i detta avseende.

Majoriteten har tagit stöd av sina kollegor eller närmaste chef, medan en mycket liten del – 3% – sökt sig till HR-avdelning för hjälp eller stöd. Ingen vänder sig till facket. 

Har du berättat om din separation/skilsmässa på din arbetsplats?

Har du berättat om din separation/skilsmässa på din arbetsplats?

Om du berättat på din arbetsplats, vem har du fått stöd av?

Om du berättat på din arbetsplats, vem har du fått stöd av?

Psykisk hälsa & sjukskrivning

Endbrights undersökning visar vidare att det är avsevärt mycket vanligare att kvinnor söker hjälp för sitt välmående i samband med separation eller skilsmässa. 56% av kvinnorna har sökt hjälp, medan siffran för män är 35%. Ännu större skillnad är det i sjukskrivningstalen, där 27% av kvinnorna har varit sjukskrivna, men endast 4% av männen.  

Har du tagit hjälp för ditt välmående i samband med separationen/skilsmässan?

Har du tagit hjälp för ditt välmående i samband med separationen/skilsmässan?

Är du/har du varit sjukskriven i samband med din separation/skilsmässa?


Är du/har du varit sjukskriven i samband med din separation/skilsmässa?

Vad oroar man sig för?

Endbrights undersökning visar att kvinnor generellt sett oroar sig sett mer än män. Barnens mående (57%) och den egna ekonomin (51%) ligger i topp och enligt undersökningen har kvinnor i dessa avseenden avsevärt mycket mer oro än män.

Män å andra sidan oroar sig avsevärt mer för det egna måendet (39%) och relationen till expartnern (48%) jämfört med kvinnor.

Den största skillnaden ligger i oro för barnens boende och vårdnadsfrågor, 30% av kvinnorna oroar sig för detta, men endast 17% av männen.

Vad oroar dig mest i samband med din skilsmässa/separation?

Vad oroar dig mest i samband med din skilsmässa/separation?

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...