En tvist behöver inte bli trist!

När barnen riskerar att komma i kläm vid en tvist mellan föräldrarna gäller det att höja blicken och försöka se allt i ett vidare perspektiv, snarare än att bråka om vem som ska få vad.

”Var kommer barnen in?” är titeln på en låt av det svenska åttiotalsbandet Hansson de Wolfe United. Den vackra texten kan tolkas som en uppmaning att inte glömma den glöd och livskraft som barn kan bära på.

Och visst vill väl alla föräldrar helst prioritera sina barn; ge dem det allra bästa. Men när kärleken har sinat i ett förhållande och den enda lösningen som återstår är skilsmässa, finns tyvärr risken att man sätter sig själv i första rummet. Inte minst om det hela eskalerar till en konkret tvist mellan de två vuxna parterna.

Vi har pratat med vår juridiska rådgivare Helena Kumblad från Verahill som ger några tips på hur du kan tänka om en tvist uppstår. Helena berättar om de situationer där barn främst riskerar att komma i kläm:

”Det handlar om vårdnad, boende och umgängestvister men också underhållstvister”, säger Helena. ”När det gäller bodelningstvister kan det absolut hända att barnen berörs, men där är det oftare frågor av ekonomisk karaktär. Men visst kan barn påverkas av till exempel vem som får bo kvar i lägenheten eller huset.”

Vad är allra viktigast för att göra tillvaron efter en separation så bra som möjlig för barnen? 

”Att lämna barnen utanför konflikten”, säger Helena utan att tveka. ”Se till att ta konflikter helt via ombud eller i alla fall inte direkt framför barnen. Försöka att se allt i ett vidare perspektiv, snarare än att bråka om småsaker som vem som ska få soffan.”

I vårdnadstvister är det bra att påminnas om att barn generellt gynnas av ett växelvist boende varannan vecka mellan sina föräldrar, det påvisas i forskning. Allra bäst mår de såklart om föräldrarna försöker samarbeta och kommunicera i frågor rörande barnen. Det är som sagt inte ovanligt att föräldrarna blandar in sina egna känslor, kanske för att hämnas mot den andra parten, och det kan slå mot barnen.

I vilken utsträckning tycker du att man ska bjuda in barnen i diskussionerna?

”Det finns inget lagligt stöd för vilken ålder barnen ska vara med och bestämma i frågor om boende, umgänge och vårdnad”, säger Helena. ”Men enligt Barnkonventionen (numera svensk lag) och Föräldrabalken ska alla barn få komma till tals i frågor som rör dem. I rättspraxis har man sett att barn som är i de nedre tonåren i stor utsträckning har kunnat påverka var de ska bo och med vem.”

Att anlita en familjejurist ger många fördelar. En verklig vårdnadstvist kan bli en lång och komplicerad process med stämning, svaromål, bevisning, förhandlingar och förhör. Sådant är oerhört svårt att sköta själv, framför allt när du också är känslomässigt involverad.

Dessutom kostar det dig sällan särskilt mycket då du kan få rättsskydd eller rättshjälp i de allra flesta vårdnadstvister. En familjejurist ser till att du får komma till tals och att alla dina rättigheter blir tillgodosedda. Ett bra juridiskt ombud jobbar alltid mot förlikning mellan parterna – även det besvärligt att göra på egen hand. En förlikning är i regel alltid det bästa för barnet.

Helena fortsätter:

”När det kommer till bodelningstvister kräver banker, lantmäteriet och skatteverket i regel att bodelningsavtalet är upprättat av jurist. Det är viktigt att bodelningsavtalet innehåller rätt delar och inkluderar all egendom som ska tas upp inom en bodelning, vilket skiljer sig åt om parterna varit gifta eller varit sambo. Görs inte bodelningsavtalet juridiskt korrekt finns risk för högre kostnader framöver, då den andra parten kan kräva ny bodelning.”

Har du hamnat i en tvist? Via Endbright kan du boka 20 minuters kostnadsfri rådgivning med Verahill