Kvinna sträcker upp hand vid sol

I en ny rapport från Ownershift som Endbright sponsrar kan vi läsa om stora könsskillnader i ägande efter skilsmässa. Endbrights grundare Charlotte Ljung fördjupar sig i rapporten.

Sverige är, jämfört med många andra länder, ett bra land att leva i:

  • Vår BNP hamnar på plats 27 av 226 länder och territorium som listas i senaste översikten.
  • I EU’s Jämställdhetsindex hamnar Sverige på 83,9. Det är högst i Europa. Det är ett index som räknar in 6 huvudområden; arbete, pengar, kunskap, tid, mark och hälsa. 
  • Och kikar man på lite mjukare värden på “World Happiness Report” så hamnar vi, förvisso efter danskarna, på en stark 7:e plats. 

Men, med dessa höga placeringar till trots, när vi skiljer oss ligger Sverige långt efter. Och då ligger Sverige ändå långt fram. 

Skilsmässa eller separation, är en företeelse som blev allt vanligare och accepterad, enligt lag och socialt, först på 70-talet. Vi har skilt oss i mer än 50 år. Att skilja sig är idag å ena sidan ett vedertaget händelseförlopp, om detta kan du läsa mer i Endbright-rapporten 2021.

Mod och medel att lämna en relation

Å andra sidan, trots detta, föreligger där fortfarande aspekter av skam, skuld och misslyckande när en relation slutar i skilsmässa eller separation. Vad som än mer förargligt är, att det är så uppenbart att där är så många kvinnor som inte har råd att skilja sig. Detta är en fråga vi möter dagligen i vår Divorce Planning och våra olika rådgivningar. 

Hur hade världen kunnat se ut om kvinnor hade haft mod – och medel – nog att våga lämna en relation? Den frågan tål att upprepas om och om igen. 

Ownershift i stor rapport om ägande efter skilsmässan

Idag släpper tankesmedjan Ownershift sin fjärde rapport om kvinnligt ägande: ”Ägande i nöd och lust”. I rapporten kan vi läsa att i en relation där båda makarna äger lika mycket under äktenskapet äger mannen i genomsnitt 68% mer än kvinnan efter en skilsmässa. Detta motsvarar i sig 48 år av barnbidrag. 

I vår egen Endbrightrapport konstateras också att kvinnor tjänar i genomsnitt 89 procent av mäns löner, vilket leder till mindre ekonomiskt manöverutrymme. Om notan för en skilsmässa kan landa på 1,8 miljoner kronor över tio år, vad innebär det för kvinnors möjligheter att skilja sig?

Lagstiftningen skyddar inte den ekonomiskt svagare parten

Det som också är tydligt är att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt skyddar de ekonomiskt svagare parten, vilket i en heterosexuell relation oftast är kvinnan. Något som rapporten också lyfter fram. 

Rapporten tar också upp frågan kring konsumtion vs. investeringar. Ofta möts vi av att kvinnan har stått/ står för de löpande hushållsavgifterna, som mat, barnomsorg, kostnader i vardagen; medan mannen ofta investerar, har ett eget sparkonto eller är den som äger större värden i exempelvis bilen eller stereosystemet. 

Att lyfta dessa frågor är viktigt, så viktigt. Våra höga index till trots ligger vi fortfarande väldigt efter. Att Endbright finns är ett tecken i tiden och ett tecken av gamla strukturer som långsamt luckras upp. Vi gläds också över att kunna kroka arm med en aktör som just Ownershift

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...