Din egen lyckas smed…

I en ny rapport från Ownershift som Endbright sponsrar kan vi läsa om stora könsskillnader i ägande efter skilsmässa. Endbrights grundare Charlotte Ljung fördjupar sig i rapporten.

Sverige är, jämfört med många andra länder, ett bra land att leva i:

  • Vår BNP hamnar på plats 27 av 226 länder och territorium som listas i senaste översikten.
  • I EU’s Jämställdhetsindex hamnar Sverige på 83,9. Det är högst i Europa. Det är ett index som räknar in 6 huvudområden; arbete, pengar, kunskap, tid, mark och hälsa. 
  • Och kikar man på lite mjukare värden på “World Happiness Report” så hamnar vi, förvisso efter danskarna, på en stark 7:e plats. 

Men, med dessa höga placeringar till trots, när vi skiljer oss ligger Sverige långt efter. Och då ligger Sverige ändå långt fram. 

Skilsmässa eller separation, är en företeelse som blev allt vanligare och accepterad, enligt lag och socialt, först på 70-talet. Vi har skilt oss i mer än 50 år. Att skilja sig är idag å ena sidan ett vedertaget händelseförlopp, om detta kan du läsa mer i Endbright-rapporten 2021.

Mod och medel att lämna en relation

Å andra sidan, trots detta, föreligger där fortfarande aspekter av skam, skuld och misslyckande när en relation slutar i skilsmässa eller separation. Vad som än mer förargligt är, att det är så uppenbart att där är så många kvinnor som inte har råd att skilja sig. Detta är en fråga vi möter dagligen i vår Divorce Planning och våra olika rådgivningar. 

Hur hade världen kunnat se ut om kvinnor hade haft mod – och medel – nog att våga lämna en relation? Den frågan tål att upprepas om och om igen. 

Ownershift i stor rapport om ägande efter skilsmässan

Idag släpper tankesmedjan Ownershift sin fjärde rapport om kvinnligt ägande: ”Ägande i nöd och lust”. I rapporten kan vi läsa att i en relation där båda makarna äger lika mycket under äktenskapet äger mannen i genomsnitt 68% mer än kvinnan efter en skilsmässa. Detta motsvarar i sig 48 år av barnbidrag. 

I vår egen Endbrightrapport konstateras också att kvinnor tjänar i genomsnitt 89 procent av mäns löner, vilket leder till mindre ekonomiskt manöverutrymme. Om notan för en skilsmässa kan landa på 1,8 miljoner kronor över tio år, vad innebär det för kvinnors möjligheter att skilja sig?

Lagstiftningen skyddar inte den ekonomiskt svagare parten

Det som också är tydligt är att den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt skyddar de ekonomiskt svagare parten, vilket i en heterosexuell relation oftast är kvinnan. Något som rapporten också lyfter fram. 

Rapporten tar också upp frågan kring konsumtion vs. investeringar. Ofta möts vi av att kvinnan har stått/ står för de löpande hushållsavgifterna, som mat, barnomsorg, kostnader i vardagen; medan mannen ofta investerar, har ett eget sparkonto eller är den som äger större värden i exempelvis bilen eller stereosystemet. 

Att lyfta dessa frågor är viktigt, så viktigt. Våra höga index till trots ligger vi fortfarande väldigt efter. Att Endbright finns är ett tecken i tiden och ett tecken av gamla strukturer som långsamt luckras upp. Vi gläds också över att kunna kroka arm med en aktör som just Ownershift