En av de svåraste sakerna i livet kan vara just detta med acceptans. Att fullt ut vara i, och inte streta emot, den verklighet som är. Först då kan vi medvetet välja hur, eller ens om, vi vill svara på den verklighet vi befinner oss i. Anna Kåver beskriver detta livsomvälvande koncept i sin bok Att leva ett liv, inte vinna ett krig (Natur & Kultur, 2013): Med acceptans menas...