Bebisfötter
Barn & vårdnad

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Idag lade regeringen fram en ny proposition till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. Något ...

Barn färg på händer
Barn & vårdnad

Att berätta för barnen

Det som oftast är det svåraste vid en separation är att berätta för barnen Att det är många som stannar kvar i relationer för barnens ...

Barn & vårdnad

Att skilja sig med barn

Barn i alla åldrar påverkas Oberoende ålder så påverkas de flesta barn och ungdomar av sina föräldrars separation. Däremot kan ...

Barn med mamma i soffa
Barn & vårdnad

Vilken hjälp kan vi förvänta oss vid en skilsmässa och separation?

Barnen kommer i kläm i vårdnadstvister Det svenska samhället misslyckas med att skydda barnen i alla de vårdnadstvister som bara blir ...

Händer håller ihop
Barn & vårdnad

Föräldrar i olyckliga relationer ska inte stanna kvar för barnens skull

Har man gemensamma barn, består banden även efter man gått isär, hela livet ut. Lite trist uttryckt – man blir aldrig ’fri’. Nyligen ...

Barn springer på äng
Barn & vårdnad

Lämna när man just fått barn?

Vi vet att ett äktenskap i snitt håller i åtta år och att medelåldern på första barnet vid skilsmässan är strax under fem år. Det är ...

Barn med ljus i trädgård
Barn & vårdnad

För barnens skull...

Att bryta…. en relation när man inte är gift känns oftare som ett lite enklare steg men har man gemensamma barn känns ett ...

Hoppande barn
Barn & vårdnad

Barnkonventionen blir Svensk Lag

Sverige har varit förbundet till barnkonventionen sedan år 1990, men från den 1 januari 2020 så kommer konventionen att inkluderas i ...

Boende vid skilsmässa
Barn & vårdnad

Det växelvisa boendet

Vi lever i en föränderlig tid som visar en allt flyktigare värld och allt flyktigare relationer. Att vi idag är mindre benägna att ...