Sverige har…. varit förbundet till barnkonventionen sedan år 1990, men från den 1 januari så kommer konventionen att inkluderas i det svenska rättssystemet och därmed börja gälla som svensk lag. ”Sker inte det automatiskt?” I Sverige blir ingångna konventioner inte automatiskt en del av den nationella rätten. Istället ses den nationella rätten och den internationella rätten (folkrätten) som två olika, parallellt existerande, ...