Ensamhet är inte samma sak som att vara ensam. Att vara tillsammans med andra innebär inte automatiskt att man känner gemenskap. Att vara ensam betyder heller inte nödvändigtvis att man känner sig ensam. “…rädslan för livet som ensam, skild, och avskild från en social gemenskap.” Ensamhet i tvåsamheten är en vanlig orsak till skilsmässa. Att känna sig ensam i relationen är den värsta formen av ensamhet. Kontakten, kittet och kommunikationen......