När äktenskapet tagit slut kan det kännas närmast övermäktigt att behöva dela upp allt man tillsammans byggt upp. Att klamra sig fast vid sitt hem och sina saker är naturligt när kärleksrelationen rämnar och faller ihop. Hur delar vi upp allt? Hur blir det rättvist? Vem får bo kvar och hur blir det för mig efter separationen? Från min separation minns jag fortfarande tydligt skräcken jag kände vid tanken på......