Hon har inte någon köpmani och/eller är en extrem samlare, så mannens ord är inte i proportion: ”jag kommer aldrig att hjälpa dig om du köper det där!” Tonen är föraktfull och markerande (så upplever hon det, och de som hör). Han anser sig vara rak och tydlig. Föraktfulla uttalande är ett säkert recept för att smula sönder attraktionen och kärleken i ett förhållande. Frön av distans sås i den...