Pension & Skilsmässa

Endbright fakta - artikel pension

Många har frågor kring pensionsförsäkringar i samband med skilsmässa eller separation. Tas pensionerna med i bodelning? Vad innebär det för min framtida ekonomi att skilja sig eller separera?

Pensionen ingår aldrig vid en separation mellan sambor. Det är däremot lite klurigare vad som gäller vid en skilsmässa. I denna faktaartikel reder vi ut begreppen.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Vilka pensionsförsäkringar finns?

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Individuellt pensionssparande

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Lästips

Vanliga frågor & svar om pension


Vilka pensionsförsäkringar finns?

De allra flesta har en statlig pension och en tjänstepension eller sådan pension som sparats genom arbetsgivaren. Därutöver kan man eventuellt ha privata pensionsförsäkringar.

Allmän pensionsförsäkring

I den allmänna pensionen finns inkomstpension och premiepension. Den större delen av den allmänna pensionsförsäkringen grundar sig inkomstpensionen. Denna pension har man rätt till om man bott eller arbetat i Sverige och denna pension grundas på samtliga inkomster man betalat skatt för. Alltså även sådana inkomster som kommer från arbetslöshet, sjukersättning samt föräldrapenning.

Man har i den allmänna pensionen även en premiepension motsvarande 2,5%. Förvaltningen av premiepensionen bestämmer man själv över. Detta kan göras genom självvalda fonder eller i det statliga förvalsalternativet.

Tjänstepension

Tjänstepension, det vill säga pensionsavtal med arbetsgivaren, har de allra flesta som arbetar i Sverige. Denna pension sätter arbetsgivaren av, men själva utbetalningen sker sedan via en pensionsförvaltare. Beroende på om man är statligt anställd eller privatanställd kan tjänstepensionen se olika ut. Som statligt anställd är pensionen avtalad i kollektivavtalet. Som privatanställd kommer man överens om tjänstepensionen direkt med sin arbetsgivare om man inte är ansluten till ett kollektivavtal. Är man det regleras pensionsavsättningarna i avtalet.  

Individuellt pensionssparande

Individuella pensionssparanden eller privatägda pensionsförsäkringar är sådan pension som man i regel sparar i om man inte har tjänstepension hos sin arbetsgivare eller om man är egenföretagare. Det var tidigare vanligt att spara via ett så kallat IPS-konto (individuellt pensionssparande), men sedan man inte längre kan göra skatteavdrag för detta har det blivit mer ovanligt. Det är dock inte ovanligt att man har ett eget sparande till sin pension om man har ekonomiskt utrymme för detta.

Endbright tipsar om privatekonomisk coachning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis pensionsfrågor och privatekonomi.

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Beroende på vilken pension vi talar om ser regelverket lite olika ut. Och reglerna gäller för gifta, inte om man varit sambor.

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Det är dock möjligt att reglera sin premiepension på sådant sätt att denna överförs direkt till sin make, maka eller eventuellt sambo i det fall man tidigare varit gift eller har gemensamma barn. En anledning till detta kan vara att den ena parten tagit större ansvar för barn och hem vilket resulterat i arbets- och inkomstförluster. Detta behöver man dock se till att reglera i god tid om det ska bli någon utdelning av pensionen.

Tjänstepension eller pension som avtalats via pensionsavtal ingår som huvudregel inte heller i en bodelning. Tjänstepensionens utformning kan skilja sig vilket kan vara avgörande för om den ska ingå i bodelningen eller inte. Om tjänstepensionen ägs av arbetsgivaren ska den inte ingå i bodelning. Däremot kan pensionen enligt tjänsteavtalet vara utformad på ett sådant sätt att den ger en make rätt att förfoga över den och i ett sådant fall ska den ingå i bodelningen.

Man kan dock själva välja att kompensera för den enas arbets- och inkomstförluster vid en bodelning.   

Individuellt pensionssparande (IPS) och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Vanliga frågor & svar om pension

Ingår pensionen i separation mellan sambor?

Nej, i en bodelning mellan sambor ingår inte någon typ av pensionsförsäkring.

Ingår den allmänna pensionen i bodelningen

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka.

Ingår tjänstepension i bodelningen?

Tjänstepension eller pensionsavtal ingår som huvudregel inte i en bodelning. Beroende på utformning kan dock utformningen vara sådan att den ger rätt till make/maka att förfoga över den och då ska den ingå.

Ingår privata pensionsförsäkringar i bodelningen?

Individuellt pensionssparande och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Kan jag överföra premiepensionen till make/maka?

Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka, men inte i efterhand.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...