Pension & Skilsmässa

Endbright fakta - artikel pension

Många har frågor kring pensionsförsäkringar i samband med skilsmässa eller separation. Tas pensionerna med i bodelning? Vad innebär det för min framtida ekonomi att skilja sig eller separera?

Pensionen ingår aldrig vid en separation mellan sambor. Det är däremot lite klurigare vad som gäller vid en skilsmässa. I denna faktaartikel reder vi ut begreppen.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Vilka pensionsförsäkringar finns?

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Individuellt pensionssparande

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Lästips

Vanliga frågor & svar om pension


Vilka pensionsförsäkringar finns?

De allra flesta har en statlig pension och en tjänstepension eller sådan pension som sparats genom arbetsgivaren. Därutöver kan man eventuellt ha privata pensionsförsäkringar.

Allmän pensionsförsäkring

I den allmänna pensionen finns inkomstpension och premiepension. Den större delen av den allmänna pensionsförsäkringen grundar sig inkomstpensionen. Denna pension har man rätt till om man bott eller arbetat i Sverige och denna pension grundas på samtliga inkomster man betalat skatt för. Alltså även sådana inkomster som kommer från arbetslöshet, sjukersättning samt föräldrapenning.

Man har i den allmänna pensionen även en premiepension motsvarande 2,5%. Förvaltningen av premiepensionen bestämmer man själv över. Detta kan göras genom självvalda fonder eller i det statliga förvalsalternativet.

Tjänstepension

Tjänstepension, det vill säga pensionsavtal med arbetsgivaren, har de allra flesta som arbetar i Sverige. Denna pension sätter arbetsgivaren av, men själva utbetalningen sker sedan via en pensionsförvaltare. Beroende på om man är statligt anställd eller privatanställd kan tjänstepensionen se olika ut. Som statligt anställd är pensionen avtalad i kollektivavtalet. Som privatanställd kommer man överens om tjänstepensionen direkt med sin arbetsgivare om man inte är ansluten till ett kollektivavtal. Är man det regleras pensionsavsättningarna i avtalet.  

Individuellt pensionssparande

Individuella pensionssparanden eller privatägda pensionsförsäkringar är sådan pension som man i regel sparar i om man inte har tjänstepension hos sin arbetsgivare eller om man är egenföretagare. Det var tidigare vanligt att spara via ett så kallat IPS-konto (individuellt pensionssparande), men sedan man inte längre kan göra skatteavdrag för detta har det blivit mer ovanligt. Det är dock inte ovanligt att man har ett eget sparande till sin pension om man har ekonomiskt utrymme för detta.

Endbright tipsar om Ekonomisk rådgivning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis pensionsfrågor och privatekonomi.

Ta en titt på vårt webinar: ”Bodelning & pension – vad gäller?”

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Beroende på vilken pension vi talar om ser regelverket lite olika ut. Och reglerna gäller för gifta, inte om man varit sambor.

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Det är dock möjligt att reglera sin premiepension på sådant sätt att denna överförs direkt till sin make, maka eller eventuellt sambo i det fall man tidigare varit gift eller har gemensamma barn. En anledning till detta kan vara att den ena parten tagit större ansvar för barn och hem vilket resulterat i arbets- och inkomstförluster. Detta behöver man dock se till att reglera i god tid om det ska bli någon utdelning av pensionen.

Tjänstepension eller pension som avtalats via pensionsavtal ingår som huvudregel inte heller i en bodelning. Tjänstepensionens utformning kan skilja sig vilket kan vara avgörande för om den ska ingå i bodelningen eller inte. Om tjänstepensionen ägs av arbetsgivaren ska den inte ingå i bodelning. Däremot kan pensionen enligt tjänsteavtalet vara utformad på ett sådant sätt att den ger en make rätt att förfoga över den och i ett sådant fall ska den ingå i bodelningen.

Man kan dock själva välja att kompensera för den enas arbets- och inkomstförluster vid en bodelning.   

Individuellt pensionssparande (IPS) och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Vanliga frågor & svar om pension

Ingår pensionen i separation mellan sambor?

Nej, i en bodelning mellan sambor ingår inte någon typ av pensionsförsäkring.

Ingår den allmänna pensionen i bodelningen

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka.

Ingår tjänstepension i bodelningen?

Tjänstepension eller pensionsavtal ingår som huvudregel inte i en bodelning. Beroende på utformning kan dock utformningen vara sådan att den ger rätt till make/maka att förfoga över den och då ska den ingå.

Ingår privata pensionsförsäkringar i bodelningen?

Individuellt pensionssparande och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Kan jag överföra premiepensionen till make/maka?

Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka, men inte i efterhand.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...