Pension & Skilsmässa

Endbright fakta - artikel pension

Många har frågor kring pensionsförsäkringar i samband med skilsmässa eller separation. Tas pensionerna med i bodelning? Vad innebär det för min framtida ekonomi att skilja sig eller separera?

Pensionen ingår aldrig vid en separation mellan sambor. Det är däremot lite klurigare vad som gäller vid en skilsmässa. I denna faktaartikel reder vi ut begreppen.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Vilka pensionsförsäkringar finns?

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Individuellt pensionssparande

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Lästips

Vanliga frågor & svar om pension


Vilka pensionsförsäkringar finns?

De allra flesta har en statlig pension och en tjänstepension eller sådan pension som sparats genom arbetsgivaren. Därutöver kan man eventuellt ha privata pensionsförsäkringar.

Allmän pensionsförsäkring

I den allmänna pensionen finns inkomstpension och premiepension. Den större delen av den allmänna pensionsförsäkringen grundar sig inkomstpensionen. Denna pension har man rätt till om man bott eller arbetat i Sverige och denna pension grundas på samtliga inkomster man betalat skatt för. Alltså även sådana inkomster som kommer från arbetslöshet, sjukersättning samt föräldrapenning.

Man har i den allmänna pensionen även en premiepension motsvarande 2,5%. Förvaltningen av premiepensionen bestämmer man själv över. Detta kan göras genom självvalda fonder eller i det statliga förvalsalternativet.

Tjänstepension

Tjänstepension, det vill säga pensionsavtal med arbetsgivaren, har de allra flesta som arbetar i Sverige. Denna pension sätter arbetsgivaren av, men själva utbetalningen sker sedan via en pensionsförvaltare. Beroende på om man är statligt anställd eller privatanställd kan tjänstepensionen se olika ut. Som statligt anställd är pensionen avtalad i kollektivavtalet. Som privatanställd kommer man överens om tjänstepensionen direkt med sin arbetsgivare om man inte är ansluten till ett kollektivavtal. Är man det regleras pensionsavsättningarna i avtalet.  

Individuellt pensionssparande

Individuella pensionssparanden eller privatägda pensionsförsäkringar är sådan pension som man i regel sparar i om man inte har tjänstepension hos sin arbetsgivare eller om man är egenföretagare. Det var tidigare vanligt att spara via ett så kallat IPS-konto (individuellt pensionssparande), men sedan man inte längre kan göra skatteavdrag för detta har det blivit mer ovanligt. Det är dock inte ovanligt att man har ett eget sparande till sin pension om man har ekonomiskt utrymme för detta.

Endbright tipsar om Ekonomisk rådgivning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis pensionsfrågor och privatekonomi.

Vilka pensionsförsäkringar ingår i en bodelning?

Beroende på vilken pension vi talar om ser regelverket lite olika ut. Och reglerna gäller för gifta, inte om man varit sambor.

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Det är dock möjligt att reglera sin premiepension på sådant sätt att denna överförs direkt till sin make, maka eller eventuellt sambo i det fall man tidigare varit gift eller har gemensamma barn. En anledning till detta kan vara att den ena parten tagit större ansvar för barn och hem vilket resulterat i arbets- och inkomstförluster. Detta behöver man dock se till att reglera i god tid om det ska bli någon utdelning av pensionen.

Tjänstepension eller pension som avtalats via pensionsavtal ingår som huvudregel inte heller i en bodelning. Tjänstepensionens utformning kan skilja sig vilket kan vara avgörande för om den ska ingå i bodelningen eller inte. Om tjänstepensionen ägs av arbetsgivaren ska den inte ingå i bodelning. Däremot kan pensionen enligt tjänsteavtalet vara utformad på ett sådant sätt att den ger en make rätt att förfoga över den och i ett sådant fall ska den ingå i bodelningen.

Man kan dock själva välja att kompensera för den enas arbets- och inkomstförluster vid en bodelning.   

Individuellt pensionssparande (IPS) och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Vanliga frågor & svar om pension

Ingår pensionen i separation mellan sambor?

Nej, i en bodelning mellan sambor ingår inte någon typ av pensionsförsäkring.

Ingår den allmänna pensionen i bodelningen

Den allmänna pensionen ingår som huvudregel aldrig i en bodelning. Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka.

Ingår tjänstepension i bodelningen?

Tjänstepension eller pensionsavtal ingår som huvudregel inte i en bodelning. Beroende på utformning kan dock utformningen vara sådan att den ger rätt till make/maka att förfoga över den och då ska den ingå.

Ingår privata pensionsförsäkringar i bodelningen?

Individuellt pensionssparande och privatägda pensionsförsäkringar ingår som huvudregel alltid vid en bodelning.

Kan jag överföra premiepensionen till make/maka?

Premiepensionen kan regleras så att den överförs till sin make/maka, men inte i efterhand.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...