Hur påverkas barn av en skilsmässa?

Barn formar hjärta av händer

Alla förändringar innebär en kris

En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som innebär stora livsförändringar för ett barn. När man som familj inte längre kommer bo tillsammans, att behöva flytta till nya boenden och att inte längre träffa båda sina föräldrar varje dag – allt detta innebär en kris för ett barn.

När barn utsätts för förändringar och krissituationer är det viktigt att som förälder stå fast i beslutet med övertygelsen och tilliten i att allt faktiskt kommer till att bli bra. Det är också viktigt att vara tydlig och ha en förklaring till det som sker, så att barnen har en möjlighet att involveras i förändringarna. Kom också ihåg att barn ofta klarar förändringar mycket bättre än vad vi vuxna ibland tror.

En skilsmässa kommer alltid att påverka barnet, men som vuxen kan man underlätta processen. Vi har här samlat några tips!

Känslor är inte farligt

Obehagliga känslor är en del av oss människor och fyller en viktig funktion hos oss. Människan har fler negativa än positiva känslor och det är viktigt för barn att i tidig ålder förstå att känslor inte är något farligt, oavsett om det är känslor av negativ eller positiv karaktär. Som förälder är det viktigt att våga visa känslor framför sina barn oavsett om det är jobbiga eller glada sådana, är det en del av livet.

Med det sagt är det som förälder viktigt att vara vuxen i sina känslor. Se därför till att barnet eller barnen inte bär på ett ansvar att behöva ta hand om de jobbiga känslor som sker inom dig eller er. Låt barnet eller barnen istället lära sig att jobbiga känslor finns men att du som förälder kan möta samt handskas med dessa. Var ett positivt exempel på hur man kan göra för att hantera jobbiga känslor samt att ilska, nedstämdhet och sorg går över.

Förstå barnens känslor

När den vuxna relationen tar slut är det inte ovanligt att barn blir rädda för att relationen till dem också kan göra det. Var tydlig gentemot barnet eller barnen att det finns olika kärlekar och att kärleken mellan vuxna kan förändras eller ta slut, men att kärleken till barnet eller barnen aldrig kommer försvinna.

Tänk också på att barns sätt att gå igenom kriser kan skilja sig från vuxna. Medan vuxna har en period av mörker som kan komma att påverka hela vardagen kan barns sorg istället te sig sporadiskt. Barns sorg brukar ofta beskrivas randig. Ena stunden kan livet kännas tungt, en annan stund är allt bra igen. Var närvarande och uppmärksam på barnet eller barnens känslor, oavsett om det är ilska, sprutande tårar eller att barnet eller barnen verkar neutrala i stunden.

Barn ser de små detaljerna

Som förälder och vuxen kan det ibland vara lätt att tro att barn inte förstår. Barn är dock mycket snabba på att snappa upp små detaljer som sker. Var noggrann med att inte tala illa om den andra föräldern framför barnen. Barns lojalitet är in i det sista mycket stor och den kritik föräldrar riktar gentemot varandra tar barnet eller barnen ofta själva åt sig av.

Barn är även uppmärksamma på sina föräldrars olika känslolägen. Många gånger kan barn ge sken av att inte veta något då man som barn är duktig på att hålla det man snappat upp för sig själv för att inte belasta sina föräldrar.

Oavsett om du står inför, under eller efter en separation så var uppmärksam på barnet eller barnen. Var lyhörd och våga prata med barnet eller barnen samt ställ frågor. Var också noggrann med att kunna svara på det barnet eller barnen undrar över utan att dela med dig av för mycket detaljer eller brodera ut i sådant som tillhör den vuxna diskussionen.

Det är också av vikt att prata med barnet eller barnen på ett sådant sätt att de förstår. Anpassa ditt språk utifrån barnets ålder så att de har en möjlighet att förstå vad som sker.

Var tydlig…

…med att allt kommer bli bra! Tänk också på att en separation skapar nya erfarenheter för barnet eller barnen och att du som vuxen vet ditt eget bästa och vad som gör dig lycklig och med det även barnet eller barnen.

Vill du läsa mer om barn och skilsmässa? Här har vi samlat fakta kring barn och skilsmässa.

Behöver du stöd?

Behöver du hjälp med frågor som rör barn och skilsmässa? Endbright erbjuder rådgivning inom juridik och välmående med specifik inriktning mot barnfrågor. Vi kan stötta dig med alla frågor som har med vårdnad och umgänge att göra, och vi har även rådgivare inom medling som kan hjälpa er att konstruktivt prata om barnens situation, och som kan hjälpa dig och er som föräldrar & familj att hitta fungerande sätt att prata och finna vägar framåt.

Senaste nytt

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...