Hur påverkas barn av en skilsmässa?

Barn formar hjärta av händer

Alla förändringar innebär en kris

En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som innebär stora livsförändringar för ett barn. När man som familj inte längre kommer bo tillsammans, att behöva flytta till nya boenden och att inte längre träffa båda sina föräldrar varje dag – allt detta innebär en kris för ett barn.

När barn utsätts för förändringar och krissituationer är det viktigt att som förälder stå fast i beslutet med övertygelsen och tilliten i att allt faktiskt kommer till att bli bra. Det är också viktigt att vara tydlig och ha en förklaring till det som sker, så att barnen har en möjlighet att involveras i förändringarna. Kom också ihåg att barn ofta klarar förändringar mycket bättre än vad vi vuxna ibland tror.

En skilsmässa kommer alltid att påverka barnet, men som vuxen kan man underlätta processen. Vi har här samlat några tips!

Känslor är inte farligt

Obehagliga känslor är en del av oss människor och fyller en viktig funktion hos oss. Människan har fler negativa än positiva känslor och det är viktigt för barn att i tidig ålder förstå att känslor inte är något farligt, oavsett om det är känslor av negativ eller positiv karaktär. Som förälder är det viktigt att våga visa känslor framför sina barn oavsett om det är jobbiga eller glada sådana, är det en del av livet.

Med det sagt är det som förälder viktigt att vara vuxen i sina känslor. Se därför till att barnet eller barnen inte bär på ett ansvar att behöva ta hand om de jobbiga känslor som sker inom dig eller er. Låt barnet eller barnen istället lära sig att jobbiga känslor finns men att du som förälder kan möta samt handskas med dessa. Var ett positivt exempel på hur man kan göra för att hantera jobbiga känslor samt att ilska, nedstämdhet och sorg går över.

Förstå barnens känslor

När den vuxna relationen tar slut är det inte ovanligt att barn blir rädda för att relationen till dem också kan göra det. Var tydlig gentemot barnet eller barnen att det finns olika kärlekar och att kärleken mellan vuxna kan förändras eller ta slut, men att kärleken till barnet eller barnen aldrig kommer försvinna.

Tänk också på att barns sätt att gå igenom kriser kan skilja sig från vuxna. Medan vuxna har en period av mörker som kan komma att påverka hela vardagen kan barns sorg istället te sig sporadiskt. Barns sorg brukar ofta beskrivas randig. Ena stunden kan livet kännas tungt, en annan stund är allt bra igen. Var närvarande och uppmärksam på barnet eller barnens känslor, oavsett om det är ilska, sprutande tårar eller att barnet eller barnen verkar neutrala i stunden.

Barn ser de små detaljerna

Som förälder och vuxen kan det ibland vara lätt att tro att barn inte förstår. Barn är dock mycket snabba på att snappa upp små detaljer som sker. Var noggrann med att inte tala illa om den andra föräldern framför barnen. Barns lojalitet är in i det sista mycket stor och den kritik föräldrar riktar gentemot varandra tar barnet eller barnen ofta själva åt sig av.

Barn är även uppmärksamma på sina föräldrars olika känslolägen. Många gånger kan barn ge sken av att inte veta något då man som barn är duktig på att hålla det man snappat upp för sig själv för att inte belasta sina föräldrar.

Oavsett om du står inför, under eller efter en separation så var uppmärksam på barnet eller barnen. Var lyhörd och våga prata med barnet eller barnen samt ställ frågor. Var också noggrann med att kunna svara på det barnet eller barnen undrar över utan att dela med dig av för mycket detaljer eller brodera ut i sådant som tillhör den vuxna diskussionen.

Det är också av vikt att prata med barnet eller barnen på ett sådant sätt att de förstår. Anpassa ditt språk utifrån barnets ålder så att de har en möjlighet att förstå vad som sker.

Var tydlig…

…med att allt kommer bli bra! Tänk också på att en separation skapar nya erfarenheter för barnet eller barnen och att du som vuxen vet ditt eget bästa och vad som gör dig lycklig och med det även barnet eller barnen.

Vill du läsa mer om barn och skilsmässa? Här har vi samlat fakta kring barn och skilsmässa.

Behöver du stöd?

Behöver du hjälp med frågor som rör barn och skilsmässa? Endbright erbjuder rådgivning inom juridik och välmående med specifik inriktning mot barnfrågor. Vi kan stötta dig med alla frågor som har med vårdnad och umgänge att göra, och vi har även rådgivare inom medling som kan hjälpa er att konstruktivt prata om barnens situation, och som kan hjälpa dig och er som föräldrar & familj att hitta fungerande sätt att prata och finna vägar framåt.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...