Hur påverkas barn av en skilsmässa?

Barn formar hjärta av händer

Alla förändringar innebär en kris

En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som innebär stora livsförändringar för ett barn. När man som familj inte längre kommer bo tillsammans, att behöva flytta till nya boenden och att inte längre träffa båda sina föräldrar varje dag – allt detta innebär en kris för ett barn.

När barn utsätts för förändringar och krissituationer är det viktigt att som förälder stå fast i beslutet med övertygelsen och tilliten i att allt faktiskt kommer till att bli bra. Det är också viktigt att vara tydlig och ha en förklaring till det som sker, så att barnen har en möjlighet att involveras i förändringarna. Kom också ihåg att barn ofta klarar förändringar mycket bättre än vad vi vuxna ibland tror.

En skilsmässa kommer alltid att påverka barnet, men som vuxen kan man underlätta processen. Vi har här samlat några tips!

Känslor är inte farligt

Obehagliga känslor är en del av oss människor och fyller en viktig funktion hos oss. Människan har fler negativa än positiva känslor och det är viktigt för barn att i tidig ålder förstå att känslor inte är något farligt, oavsett om det är känslor av negativ eller positiv karaktär. Som förälder är det viktigt att våga visa känslor framför sina barn oavsett om det är jobbiga eller glada sådana, är det en del av livet.

Med det sagt är det som förälder viktigt att vara vuxen i sina känslor. Se därför till att barnet eller barnen inte bär på ett ansvar att behöva ta hand om de jobbiga känslor som sker inom dig eller er. Låt barnet eller barnen istället lära sig att jobbiga känslor finns men att du som förälder kan möta samt handskas med dessa. Var ett positivt exempel på hur man kan göra för att hantera jobbiga känslor samt att ilska, nedstämdhet och sorg går över.

Förstå barnens känslor

När den vuxna relationen tar slut är det inte ovanligt att barn blir rädda för att relationen till dem också kan göra det. Var tydlig gentemot barnet eller barnen att det finns olika kärlekar och att kärleken mellan vuxna kan förändras eller ta slut, men att kärleken till barnet eller barnen aldrig kommer försvinna.

Tänk också på att barns sätt att gå igenom kriser kan skilja sig från vuxna. Medan vuxna har en period av mörker som kan komma att påverka hela vardagen kan barns sorg istället te sig sporadiskt. Barns sorg brukar ofta beskrivas randig. Ena stunden kan livet kännas tungt, en annan stund är allt bra igen. Var närvarande och uppmärksam på barnet eller barnens känslor, oavsett om det är ilska, sprutande tårar eller att barnet eller barnen verkar neutrala i stunden.

Barn ser de små detaljerna

Som förälder och vuxen kan det ibland vara lätt att tro att barn inte förstår. Barn är dock mycket snabba på att snappa upp små detaljer som sker. Var noggrann med att inte tala illa om den andra föräldern framför barnen. Barns lojalitet är in i det sista mycket stor och den kritik föräldrar riktar gentemot varandra tar barnet eller barnen ofta själva åt sig av.

Barn är även uppmärksamma på sina föräldrars olika känslolägen. Många gånger kan barn ge sken av att inte veta något då man som barn är duktig på att hålla det man snappat upp för sig själv för att inte belasta sina föräldrar.

Oavsett om du står inför, under eller efter en separation så var uppmärksam på barnet eller barnen. Var lyhörd och våga prata med barnet eller barnen samt ställ frågor. Var också noggrann med att kunna svara på det barnet eller barnen undrar över utan att dela med dig av för mycket detaljer eller brodera ut i sådant som tillhör den vuxna diskussionen.

Det är också av vikt att prata med barnet eller barnen på ett sådant sätt att de förstår. Anpassa ditt språk utifrån barnets ålder så att de har en möjlighet att förstå vad som sker.

Var tydlig…

…med att allt kommer bli bra! Tänk också på att en separation skapar nya erfarenheter för barnet eller barnen och att du som vuxen vet ditt eget bästa och vad som gör dig lycklig och med det även barnet eller barnen.

Vill du läsa mer om barn och skilsmässa? Här har vi samlat fakta kring barn och skilsmässa.

Behöver du stöd?

Behöver du hjälp med frågor som rör barn och skilsmässa? Endbright erbjuder rådgivning inom juridik och välmående med specifik inriktning mot barnfrågor. Vi kan stötta dig med alla frågor som har med vårdnad och umgänge att göra, och vi har även rådgivare inom medling som kan hjälpa er att konstruktivt prata om barnens situation, och som kan hjälpa dig och er som föräldrar & familj att hitta fungerande sätt att prata och finna vägar framåt.

Senaste nytt

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...

Ap7.se - Har jag råd att skilja mig
Nyheter

"Har jag råd att skilja mig?"

Endbrights Charlotte Ljung har nyligen intervjuats av AP7. I artikeln diskuteras bland annat att många stannar också kvar i sin ...

Seperation bild
Nyheter

Debatt: Det behövs en bättre skilsmässopolitik

Debattartikel tillsammans med Centerkvinnorna, publicerad på DN Debatt den 12/1 2023. ”Det är för krångligt och dyrt att ta ut ...

Kvinna tar av ring - Skilsmässa
Nyheter

Vi lanserar Skilsmässoanalysen

Den första måndagen på nya årets jobbvecka kallas för Divorce Day – skilsmässodagen. Statistiskt är det den dag på året då ...