Alla förändringar innebär en kris En flytt, ett nytt syskon och en separation är några av de saker som innebär stora livsförändringar för ett barn. När man som familj inte längre kommer bo tillsammans, att behöva flytta till nya boenden och att inte längre träffa båda sina föräldrar varje dag – allt detta innebär en kris för ett barn. När barn utsätts för förändringar och krissituationer är det viktigt att...