Par vid vattenfall

Vi vet….

att det i Sverige finns 3,4 miljoner människor som är gifta. (Check) Vi vet också att det ingås runt 50 000 äktenskap varje år. (Check) Varje år så genomgår cirka 50 000 människor en skilsmässa. (Check, det är därför Endbright finns till…)

”Olika jobbigt”

Den vanligaste anledningen till en separation är att man vuxit ifrån varandra och att känslorna inte längre finns kvar. Otrohet är heller en inte helt ovanlig anledning. Om den ena partnern mer eller mindre går direkt ifrån er relation in i en ny känns ofta separationen extra svår för den ena parten. Kanske gifter sig den partnern om sig relativt snabbt, eller flyttar ihop med sin nya partner.

”Hela Sverige”

I Sverige finns det cirka en miljon människor som är skilda och inte har registrerats för något nytt äktenskap. Där finns dessutom närmare en halv miljon som är änkor/ änklingar. Den stora majoriteten har blivit det i ett senare skede av livet där sannolikheten kanske inte är så stor att de ingår i ett nytt äktenskap. Snittiden för hur långt ett äktenskap varat (som slutar med att partnern avlider) är 47 år. (Wow, tänk att vara tillsammans så länge, helt fantastiskt!)

Så totalt sett är det:

  • 3,4 miljoner som är gifta
  • 1,0 miljoner som är skilda
  • 0,5 miljoner som är änka/änkling

”Att gifta sig igen”

Det finns idag 300 000 människor som gift om sig. Det vanligaste är troligtvis att det stannar vid två äktenskap men det finns även del som gift sig tre gånger. Två personer i Sverige har gift sig hela elva gånger. (Här har man uppenbarligen inte tappat hoppet, heja!)

”Fördomar, visst finns dom!”

Nog finns det fördomar kring vad som händer efter en skilsmässa. En sådan är att männen i väsentligt högre utsträckning går in i en ny relation och gifter om sig fortare än kvinnor. Om de snabbare går in i en ny relation kan vi bara spekulera i (vi hittar ingen vidare statistik på detta…) men en viss fingervisning när det gäller att gifta om sig så är kvinnor 47,5 år och män 51,2 år. Jämfört med åldern vid det första äktenskapet har nu skillnaden minskat med ett år, det skulle kunna betyda att kvinnor gifter om sig snabbare än männen. Men det är ju en statistik som man kan vrida och vända lite på så även om åldern stämmer så behöver det i praktiken inte betyda att kvinnan gifter om sig vare sig snabbare eller överhuvudtaget.

”Kvinnor och nätverk”

Generellt sätt så blir männen oftare än kvinnor ensamma efter en skilsmässa. De har under behållit sin kontakt med väninnor och olika aktiviteter så de brukar ofta ha ett större nätverk. Ett nätverk som verkligen blir ett viktigt stöd och hjälp under och efter en separation eller skilsmässa. Just det gör att en hel del kvinnor väljer, att om ekonomin tillåter, fortsätter att leva utan en ny ”kärnfamilj”. Det finns såklart olikheter som är baserade på vid vilken ålder skilsmässan ägde rum. Så förutom glädjen du har av dina vänner och nyttan av din träning så se till att hålla ditt nätverk levande – hela livet.

”Hur man gifter sig för andra gången”

Hur man gifter sig har förändrats över tid och det blir allt vanligare med vigslar som inte sker i kyrkan eller i ”stadshuset”. Idag finns ju alla möjliga härliga traditionella såväl som nytänkande lösningar. Inte minst över kulturer och med nya familjekonstellationer. När båda gifter sig för första gången finns det kanske en lite mer ”romantiserad” bild av bröllopet som helhet, men kanske blir det lite annorlunda andra gången… Kanske är man lite mer rationell, kanske inte. Vad tror ni?

”Vi tror på bra slut och ännu bättre nystart”

Men ok, apropå det här med att gifta sig för andra eller tredje gången… 60% av det andra äktenskapet slutar med skilsmässa och 70% av det tredje enligt den statistik vi kikat på. Hoppla. Ingen munter statistik. Fast vi misströstar inte! – Vi väljer snarare att tro att man lärt sig så väldigt mycket om sig själv och om sig själv i en relation inte minst, att vi tror att man faktiskt kan gå in i en ny relation bättre rustad än tidigare. Tänk på allt man lär sig i processen att skiljas eller att separera. Och vi vill ju också tror att man blir lite klokare med tiden och med våra erfarenheter. Eller?

 

 

 

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...