Endbrightrapporten 2021 är ute!

Skilsmässa – ett folkhälsoproblem?

Årets Endbright-rapport är nu publicerad. Endbright-rapporten sätter sökljuset på tillståndet för skilsmässa och separation i Sverige under året som gått, och rapporterar om senaste statistiken och forskningen inom området.

En viktig fråga för årets rapport är om skilsmässa ska ses som ett folkhälsoproblem, i ljuset av att ca 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa.

Utöver att redovisa läget för skilsmässa och separation i Sverige är syftet med Endbright-rapporten också att öppna för debatt och opinion kring tvåsamheten som norm, dagens svenska samhällsstrukturer och välmåendet för de individer som genomgår en separation.

Ur innehållet

Varje år separerar eller skiljer sig ca 250 000 individer och hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Ändå ses skilsmässa inte som något normalt, varför är det så? Normalisering av synen på skilsmässa är en central fråga för 2020-talets svenska samhälle.

Kvinnor tjänar i genomsnitt 89 procent av mäns löner, vilket leder till mindre ekonomiskt manöverutrymme. Om notan för en skilsmässa kan landa på 1,8 miljoner kronor över tio år, vad innebär det för kvinnors möjligheter att skilja sig?

Totalt var drygt 65 000 barn med om en separation 2019 i Sverige. Hur påverkar det deras sociala och psykiska utveckling?

Andra frågor som rapporten lyfter:

  • Skilsmässa och separation, en klass- och genusfråga
  • Ny reform av föräldraförsäkringen
  • Relationskunskap på schemat
  • Skilsmässa, ett folkhälsoproblem
  • Förbered dig på skilsmässa när du gifter dig