Endbright Möter Wake Me Up

I takt med att vi denna vecka har valt att lägga ett extra stort fokus på barn och ungdomar tog vi kontakt med den viktiga organisationen Wake Me Up som arbetar med att främja ungdomars psykiska hälsa, välmående och personliga utveckling. Wake Me Up har utvecklat en app där ungdomar mellan 16-22 år kan boka en coach att prata med för att få stöd framåt i livet. Vi ställde några frågor till Julia Kahru som arbetar som projektledare inom organisationen.

Vilka frågor upplever du och Wake Me Up är särskilt utmanande för de ungdomar ni pratar med?

Unga idag kämpar mycket med ovissheten om framtiden. Ofta tror man att ”alla andra” har en plan och upplever en självklarhet om vad framtiden innebär. Men så är självklart inte fallet. Denna ovisshet skapar vanligtvis jobbiga känslor som oro och uppgivenhet. Att acceptera jobbiga känslor och hantera ovissheten är otroligt viktigt för att unga ska må bra, trots utmaningar.

Upplever ni på Wake Me Up att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och separerade föräldrar hos de ungdomar ni möter?

Det är svårt att svara på då vi främst har ett individfokus när vi möter ungdomar. Däremot vet vi att en separation ökar risken för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att unga arbetar med att hitta sina resurser för att hantera de motgångar och utmaningar de möter i livet, inte minst dem med separerade föräldrar.

Är det något du menar är särskilt viktigt för ungdomar till separerade föräldrar att tänka på? 

Tänk på att det är ok att ha jobbiga känslor, det är viktigt att acceptera att de finns där och samtidigt uppmärksamma det goda i livet. Fundera även på vilka resurser du har. Vad har du för styrkor och förmågor som kan hjälpa dig framåt och vilka i din omgivning finns som stöd för dig? Kom ihåg att må bra inte innebär att du aldrig ska uppleva jobbiga känslor, att må bra handlar om att acceptera jobbiga känslor och hitta sina resurser för att hantera de utmaningar du möter i livet.

Vilket är ditt bästa råd till ungdomar för en god psykisk hälsa och välmående? 

Andra människor! Forskning visar om och om igen betydelsen av andra människor i vårt liv. Det handlar om både relationer och interaktioner. Om man har en närstående som betyder mycket, vårda relationen och visa tacksamhet för personen. Men oavsett nära relationer eller inte, att interagera med andra människor kan göra mycket. Fundera på vad du kan göra för att hjälpa en annan människa, till exempel hålla upp dörren för någon, arbeta ideellt för en organisation du bryr dig om eller dela med dig av ditt leende till människor du möter på stan. Glöm inte bort att Wake Me Up finns här för dig. Ladda ner appen (”Wake me up”) och boka gratis tid hos en av våra coacher. Tillsammans kan ni hitta dina personliga resurser och arbeta med ditt välmående, det är en god investering av din tid för en stark psykisk hälsa.

Är du intresserad av att boka en coach hos Wake Me Up eller är du förälder till någon i åldern 16-22 år som som hade behövt stöttning? Ladda ner appen här.