Endbright Möter Wake Me Up

Wake me up logo

I takt med att vi denna vecka har valt att lägga ett extra stort fokus på barn och ungdomar tog vi kontakt med den viktiga organisationen Wake Me Up som arbetar med att främja ungdomars psykiska hälsa, välmående och personliga utveckling. Wake Me Up har utvecklat en app där ungdomar mellan 16-22 år kan boka en coach att prata med för att få stöd framåt i livet. Vi ställde några frågor till Julia Kahru som arbetar som projektledare inom organisationen.

Vilka frågor upplever du och Wake Me Up är särskilt utmanande för de ungdomar ni pratar med?

Unga idag kämpar mycket med ovissheten om framtiden. Ofta tror man att ”alla andra” har en plan och upplever en självklarhet om vad framtiden innebär. Men så är självklart inte fallet. Denna ovisshet skapar vanligtvis jobbiga känslor som oro och uppgivenhet. Att acceptera jobbiga känslor och hantera ovissheten är otroligt viktigt för att unga ska må bra, trots utmaningar.

Upplever ni på Wake Me Up att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och separerade föräldrar hos de ungdomar ni möter?

Det är svårt att svara på då vi främst har ett individfokus när vi möter ungdomar. Däremot vet vi att en separation ökar risken för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att unga arbetar med att hitta sina resurser för att hantera de motgångar och utmaningar de möter i livet, inte minst dem med separerade föräldrar.

Är det något du menar är särskilt viktigt för ungdomar till separerade föräldrar att tänka på? 

Tänk på att det är ok att ha jobbiga känslor, det är viktigt att acceptera att de finns där och samtidigt uppmärksamma det goda i livet. Fundera även på vilka resurser du har. Vad har du för styrkor och förmågor som kan hjälpa dig framåt och vilka i din omgivning finns som stöd för dig? Kom ihåg att må bra inte innebär att du aldrig ska uppleva jobbiga känslor, att må bra handlar om att acceptera jobbiga känslor och hitta sina resurser för att hantera de utmaningar du möter i livet.

Vilket är ditt bästa råd till ungdomar för en god psykisk hälsa och välmående? 

Andra människor! Forskning visar om och om igen betydelsen av andra människor i vårt liv. Det handlar om både relationer och interaktioner. Om man har en närstående som betyder mycket, vårda relationen och visa tacksamhet för personen. Men oavsett nära relationer eller inte, att interagera med andra människor kan göra mycket. Fundera på vad du kan göra för att hjälpa en annan människa, till exempel hålla upp dörren för någon, arbeta ideellt för en organisation du bryr dig om eller dela med dig av ditt leende till människor du möter på stan. Glöm inte bort att Wake Me Up finns här för dig. Ladda ner appen (”Wake me up”) och boka gratis tid hos en av våra coacher. Tillsammans kan ni hitta dina personliga resurser och arbeta med ditt välmående, det är en god investering av din tid för en stark psykisk hälsa.

Är du intresserad av att boka en coach hos Wake Me Up eller är du förälder till någon i åldern 16-22 år som som hade behövt stöttning? Ladda ner appen här.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...