Endbright gästar Malou Efter tio!

Vad är skälet till att så många skiljer sig eller separerar? Går det att skiljas lyckligt? Och vad innebär det egentligen att vara skilsmässoplanerare?

I dagens avsnitt av Malou Efter tio gästade vår grundare Charlotte studion. Charlotte talar om individualismens påverkan på vårt förhållningssätt till äktenskap och våra kärleksrelationer. Hon talar även om en annan anledning utifrån den utveckling som skett de senaste hundra åren för framför allt kvinnor som numera har andra möjligheter till en självständig ekonomi i takt med utbildning och arbete, något som vi bland annat lyfter i Endbright-rapporten 2021.

Charlotte lyfter även vad en skilsmässoplanerare gör och på vilket sätt vi bidrar till att hjälpa till med att ge förutsättningar för en lycklig skilsmässa, utifrån den aspekt om att gå från en kärleksrelation till föräldrarelation, men även genom att förstå den helhet som kommer med en separation där de mjuka värdena inte får förbises.

Detta och mer därtill talas det alltså om i dagens Malou Efter tio avsnitt.

Här kommer du till avsnittet!