Slår kvinnor män?

Precis alla….

…former av misshandel i ett förhållande är förstås helt oacceptabelt. Oavsett om det är fysisk, psykisk eller ekonomisk. Oftast tänker vi på kvinnan som den utsatta och mannen som förövaren. Inte minst i dessa tider så tänker vi och är extra (väldigt!) bekymrade över vad som sker bakom lykta dörrar nu när stor del av Sveriges och världens befolkning tvingas stanna hemma och/ eller vara i karantän. Här är en artikel på ämnet, som också innehåller ytterligare bra länkar. Även här skriver man om detta i skuggan av Corona.

Men, oftast skrivs det om kvinnor som blir utsatta av män. Vi lyfter således nedan det omvända perspektivet. Inte alls för att underskatta eller underminera de scenarion som är mest förekommande, utan mest för att ge just olika perspektiv.

Lite statistik

Varje år anmäls, i Sverige, cirka 6 400 fall av misshandel mot kvinnor där partnern är förövaren och 1 100 män polisanmäler sin sambo.

Det är förvisso en stor skillnad (85% kvinnor vs 15% män) men balansen i mediarapporteringen återspeglar definitivt  inte verkligheten. Många har nog inte ens vara medvetna om att det existerar.

Det finns en skillnad i fällande domar, mer än dubbelt så många av männen fälls. Sju procent av kvinnorna fälls jämfört med 15% av männen. En teori kring det kan vara att män i större utsträckning utövar fysisk misshandel där bevisbördan är lättare. För inte finns det en diskriminering? Det får vi verkligen hoppas i det som ska vara ett av världens mest rättssäkra länder.

Mörkertal

Vi kan dock vara 100% säkra på att det finns ett stort mörkertal. Det hör vi dessutom talas om väldigt ofta. Kvinnor anmäler kanske inte på grund av rädsla och männen låter bli för att de skäms. Vi vet inte att det är så men det är ett rimligt antagande.

Männen och känslorna

Det är ju bevisat att män rent generellt har svårare än kvinnor att prata om sina känslor. Att då prata om sina känslor och att man utsätts för misshandel kan nog bli dubbelt svårt. De gamla könsrollerna är fortfarande starka och vilken man blir misshandlad av sin respektive? Det är nog många män som drar sig för att erkänna det tyvärr.

Inte bara psykisk misshandel

Det är kanske lätt att tro att när mannen utsätts för misshandel så handlar det om psykisk sådan. Kvinnor slåss väl inte (?) och mannen är ju oftast större rent fysiskt. Men tyvärr slår kvinnor också, både med knytnävar och tillhyggen (!). För majoriteten av oss människor är det inbyggt i ryggraden att man inte slåss och än mer så att man inte slår kvinnor. Det gör att de flesta männen värjer sig men de slår inte tillbaka.

Per – ett offer

I podcasten Livsöden får vi höra Per berätta om sitt förhållande, ett förhållande med både psykisk och fysisk misshandel och där han var offret.

Per träffade en kvinna som visade stort intresse för honom, det han gjorde både yrkesmässigt och i det ”vanliga” livet. De hade många och långa intressanta diskussioner och Per blev förälskad. Relativt snart började dock det där visade intresset för Pers liv att svalna och kvinnan (vi kan kalla henne Mona) visade successivt var skåpet skulle stå.

De sociala sammanhangen

Det började först i sociala sammanhang där Mona kunde ställa till en scen om Per pratade för länge med någon annan kvinna. För länge var enligt Mona mer än två-tre minuter. Han började undvika att prata med kvinnor överhuvudtaget men det var inte bra det heller, då hade han tittat på någon för länge och Mona kunde ställa till med en scen igen. Per tyckte att det var pinsamt, både hur Mona uppträdde och för att han accepterade att bli behandlad så. Att han inte ”röt ifrån”. Han slutade tacka ja till fester och andra sociala sammanhang. Att själv gå eller att träffa kompisar var helt uteslutet.

Kontrollen

Mona hade ett totalt kontrollbehov. Inte bara över vad Per gjorde utan även över att hon hade Per i sitt grepp. Att det var hennes regler som gällde och var som rätt eller fel. Om det uppstod en diskussion kunde Mona storma ut med orden; jag klarar inte av att ha det så här. Jag tar livet av mig. Sedan kunde hon vara borta något dygn utan att Per vare sig visste var hon var eller kunde få kontakt med henne. Hade han gjort så fel så att hon tagit livet av sig? Per var självklart orolig och tog på sig skuld för att situationen uppstått. Exemplen på Monas nedbrytning av Per blev många och den växte med tiden. Hon ljög vid många tillfällen med ett enda syfte, att försätta Per i en ofördelaktig position.

De första slagen

Per upplevde att han inte hade någon att prata med, att det skulle vara extra svårt att prata med någon manlig vän. Han fick ett tillfälle att delvis öppna upp sig för en kvinnlig vän och blev ertappad att han träffat henne. Det medförde att de första slagen kom, knytnävsslag i ansiktet som Per vaknade upp av. Den kvinnliga vännen fick veta att om någonsin träffade eller pratade med Per igen så skulle hon kunna råka riktigt illa ut. De första slagen blev långt ifrån de sista.

Familjen

Per och Mona fick under sin närmare 15 år långa relation tre barn. Många kanske ställer sig frågan varför stannade han kvar? Varför bildade de familj? Svaret är tyvärr lika enkelt som det är för kvinnor i samma situation. Det sker successivt och det finns en förhoppning om att det ska bli en förändring, att det ska bli bra. De tre barnen spelade troligtvis en roll i att Per stannade kvar i relationen under så många år. Vi har i ett annat inlägg skrivit om ekonomisk våld, där en liknande successiv process beskrivs.

Normaliseringsprocessen

Vi hör ofta talas om normaliseringsprocessen, dvs att även osunda beteenden och relationer blir normala för den som utsätts. Hade Monas beteende börjat dag ett hade Per med all sannolikhet lämnat relationen direkt. Men allt sker successivt och oavsett kvinna eller man så blir resultatet en psykiskt nedbruten person med låg självkänsla och många gånger också rädsla.

Terapin

Under en sjukhusvistelse var det en uppmärksam sjuksköterska som fick en ”magkänsla” att det var något som inte stämde. Hon ställde en fråga, med tillägget att Per självklart inte behövde svara, om han mådde bra i relationen, om han behövde hjälp. Det blev första steget till tolv år av terapi, men Per stannade kvar med Mona under ett antal år framöver.

Uppbrottet

Det blev som tur var ett uppbrott. Mona träffade en ny man och det blev räddningen för Per. Men tråkigheterna tog inte slut där, det svåraste var den uppslitande vårdnadstvist som följde där Mona gjorde allt för att misskreditera Per.

Ta varningssignalerna på allvar

Pers upplevelser i relationen med Mona kanske tillhör den grövre typen av misshandel och det under så lång tid. Per upplever inte sig själv som att han var en ”svag” person med låg självkänsla när han träffade Mona. Han blev sakta men säkert manipulerad till dess att han självkänsla var obefintlig och han var oförmögen att ta sig ur den destruktiva relationen. Ta därför alla former av varningssignaler på allvar, direkt! Oavsett om du är man eller kvinna.

Den ”orättvisa” lagen

Det är som sagt förvisso vanligare att det är mannen som är förövaren men vi ska alla stå lika inför lagen. En fråga man kan ställa sig är varför det finns brott som Kvinnofridskränkning och Grov kvinnofridskränkning men ingen motsvarighet för män. Akillesjouren och övriga mansjourer fick noll (0) kronor när Socialstyrelsen offentliggjorde fördelningen av statsbidrag för 2020. Samtidigt satsas drygt 37,5 miljoner kronor på organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Det är ingenting annat än diskriminering.

En sådan enkel sak som att byta ut ”bekämpa mäns våld mot kvinnor” till ”våld i nära relationer skulle innebära att Akillesförbundet och andra mansjourer hade kunnat söka och få statliga bidrag för sitt viktiga arbete med män som är utsatta för relationsvåld. Nu är de beroende av visst stöd från kommuner, privata bidrag och medlemsavgifter.

Inte ensam

Per var inte ensam, du är inte ensam om du lever i en destruktiv relation där du är offret. Glenn Forrestgate har skrivit boken När mardrömmen blev sann. Så här beskrivs boken;

En mans berättelse om hur han varit från att ha varit en stark, positiv, social och kaxig kille sakta men säkert bryts ner. När Glenn, en vanlig kille i tjugoårsåldern och Bajengrabb, träffade Melinda blev han förälskad och hade precis börjat nå framgångar som skivbolagsdirektör. Glenns skivbolagsgrupp Antiloop och han själv, som exekutiv producent, fick en Grammis för sin musik som DJ, men istället för att fortsätta sin resa mot toppen fick Glenn uppleva en mardröm som blev sann.

Källor: Podcasten Livsöden på PodMe (avsnitt Jag blev misshandlad av min fru), BRÅ

Är du man och lever i en destruktiv relation? Det blir inte bättre i 99% av fallen (enligt Akillesjouren) så bryt upp. Det finns mansjourer runt om i princip hela Sverige. Ett första steg för hjälp och råd. Vi på Endbright finns också här om du behöver hjälp eller stöd.