Statistik kring skilsmässa och separation

  • Varje år separerar eller skiljer sig ca 250 000 individer.
  • 50% av alla äktenskap slutar i skilsmässa.
  • Äktenskap som upplöstes genom skilsmässa hade varat i genomsnitt i 11,7 år.
  • Vanligaste ålder för skilsmässa är mellan 35 och 49 år.
  • Par utan gemensamma barn separerar eller skiljer sig mest.
  • Kvinnor i mellan 30-39 som skiljer sig/separerar med barn, har vanligen barn i åldrarna 3-7.
  • Frånskilda löper 15 – 20% högre risk än gifta för psykiatriska diagnoser.
  • Antalet skilsmässor 2021 var 23 647, vilket är 1 972 färre än 2020. Även antalet äktenskap har sjunkit med 20-25% under coronapandemin.

Läs mer om skilsmässa & separation i Sverige i Endbrightrapporten

(Sverige 2021, källa SCB & Försäkringskassan)

Graf 7 - Endbright skilsmässa

JA, jag vill veta mer om Endbrights företagserbjudande!