Hur berättar man för barnen att man ska separera?

Hur berättar man för barnen att man ska separera? Hur introducerar jag mina nya partner för barnen? Hur gör jag om jag inte kan kommunicera med den andra föräldern? Hur upprätthåller man gemensamma rutiner för barnen i ”varannan-vecka-livet”?

Finns det egentligen något enkelt svar på den här typen av frågor? I vårt webinar ”Barnen genom skilsmässan” med Anna Olofsson Tarantino och Sara Matele diskuterades detta.

Anna och Sara menar att precis som alla separationer är olika, så är även barnens sätt att hantera sina föräldrars separation detta. I regel handlar det om barnens förmåga att hantera förändringar. Likväl som att förstå att barnens sätt att hantera kriser, skiljer sig från oss vuxna. Barnens sorg ter sig inte linjärt, istället brukar man säga att barnens sorg är randig.

Det finns heller inte något färdigt manus i hur man som föräldrar ska prata med sina barn om sin separation, men viktigt är att förstå att det vuxna ordalaget och i vissa fall ”broderiet”, hör hemma mellan föräldrarna.

Mer om detta samt handfasta tips och råd finner ni i webinaret ”Barnen genom skilsmässan”.

Vill du läsa mer om barnens situation i skilsmässan rekommenderar vi vår stora faktaartikel Att skiljas med barn.