Låt oss presentera Sara Matele, legitimerad Psykolog med KBT specialisering. Mångårig erfarenhet av barn och ungdomar avseende utredning, diagnostik och behandling av psykisk ohälsa och neuropsykiatriska tillstånd. Erfarenhet av psykoterapi både individuellt- och i grupp med både ungdomar och vuxna utifrån KBT och ACT. Lång erfarenhet av att arbeta med föräldrar i föräldrarollen. Vi har ställt några frågor om Sara och hennes expertis. 

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Då separationer och skilsmässor är mycket vanligt och berör en mycket stor del av vårt samhälle idag är det viktigt att det finns möjlighet till råd och stöd. Att separera innebär en kris för både föräldrar och barn på många olika sätt och det kan vara svårt för föräldrar och barn att veta var de kan vända sig med sina frågor varför Endbright blir en viktig del då det är en plattform som kan leverera allt ifrån stöd, råd och juridisk vägledning till både föräldrar och barn. En plattform som kan hjälpa människor vidare.

Vilka frågor brinner du för? 

Jag brinner för föräldraskapet och barns välmående på många olika sätt. Ser vikten av att föräldrar kan få stöd i hur de kan bemöta sig själva i rollen som föräldrar genom hela livet då det inte alltid är enkelt att vara förälder. Föräldraskapet innebär en förändring i sig och jag har under åren sett att föräldrar ibland känner sig vilsna in hur de ska förstå och bemöta sina barn genom barnens olika åldrar. 

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott? 

Att gå igenom ett uppbrott är ytterst individuellt och barn och föräldrar reagerar och behöver olika råd beroende på vem man är.  Det är viktigt att vara lyhörd som förälder för barnens känslor och behov samt försöka bemöta dem på bästa sätt. En annan viktig aspekt i det hela är att se till att barnen inte hamnar mellan föräldrarna och hamna i skottgluggen.