Igår skrev vår Divorce Planning-koordinator Cecilia Gustafsson om det verbala våldets kraft och dess påverkan på självkänslan, självförtroendet och självvärdet. Vi har ställt några frågor till vår psykolog Helena Kubicek Boye om hur man handskas med det psykiska våldet i den nära relationen. Hur hanterar man det psykiska våld man blir utsatt eller har blivit utsatt för? I första hand kontakta socialtjänsten som kan ge både hjälp, stöd och ...