Det verbala våldets kraft

Sakta men säkert har det egna självvärdet brutits ner. Med en partner som systematiskt kränkt. Med en partner som ljugit och bedragit. Med en partner som utnyttjat sin ekonomiska makt.

I mina samtal med Endbright’s användare möts jag ofta av den utsatthet som många av er befinner er i. I en relation där det förekommer regelbundet psykiskt våld.

Våld i nära relationer förekommer såväl fysiskt som psykiskt, ibland även i kombination, i alla samhällsklasser, oberoende relation, sexualitet och etnicitet.

Våldet i den nära relationen kan te sig olika, både i sin form och i sin utsträckning. Att bli utsatt för psykiskt misshandel innebär att man utsätts för kränkningar, förnedring, kontroll, vanmakt – en verbal misshandel som bryter ner den egna karaktären.

Att bli utsatt för psykiskt våld, ett för omgivningen ofta osynligt våld, i en nära relation ger självbilden, självkänslan och självförtroendet en rejäl stöt. Inte sällan har det psykiska våldet förekommit under en längre tid och blivit en så självklar del av vardagen, att det slutat ifrågasättas. Trippandet, tassandet och känslan att göra fel har implementerats så pass djupt att det yttrar sig i ett slags automatiskt beteendemönster av försiktighet. Den gemensamma bostaden är fylld med hörn av dystra minnen och isoleringen från omgivningen på grund av skam och rädsla gör att bostaden utvecklats till ett slags fängelse.

Fruktan, skräcken och bävan inför att söka hjälp tenderar också rota sig fast, även om man förstår att det är den enda vägen för att faktiskt komma ifrån. Samtidigt växer ångesten och förskräckelsen i att säga just det som ofta föreslås när hjälpen väl sökts, att man vill lämna. Att man vill separera, att det är dags NU.

Att utstå psykiskt våld innebär ofta att man befinner sig i ett slags medberoende till det beteende som partnern utövar. Man börjar ifrågasätta sig själv istället för sin partner och tar på sig ansvaret, för att det är ”mitt” eget fel, att det är ”jag” som är problemet, att ”jag” förtjänar kränkningarna, förnedringen och maktlösheten.

Det är aldrig så. Det finns inget försvar till psykisk misshandel.

Hos oss på Endbright lyder full sekretess. Jag och mina Divorce Planning-koordinatorer lyssnar, ger mod och hjälper dig till rätt professionell hjälp. Vi är din personliga rådgivare, i vått och torrt.

Här bokar du din första kostnadsfria konsultation

Källor; Nationellt Centrum för Kvinnofrid (Uppsala Universitet),

Kvinnofridslinjen,

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige