Sakta men säkert har det egna självvärdet brutits ner. Med en partner som systematiskt kränkt. Med en partner som ljugit och bedragit. Med en partner som utnyttjat sin ekonomiska makt. I mina samtal med Endbright’s medlemmar möts jag ofta av den utsatthet som många av er befinner er i. I en relation där det förekommer regelbundet psykiskt våld. Våld i nära relationer förekommer såväl fysiskt som psykiskt, ibland även i...