Är insomnia… … både den nya tidens kvinnosjukdom och en starkt bidragande orsak till det ökande antalet separationer och skilsmässor som vi ser? ”The lucky generation” Vi är ju egentligen det som kallas ”The Lucky Generation” – friskare, rikare och mer självständiga än någon generation före oss varit men särskilt lyckliga verkar vi tyvärr inte vara. Däremot sömnlösa. ”Den nya sömnlösheten” Till en början trodde Ada ...