Endbright i samarbete med Allbry

Barnen påverkas alltid av en separation eller skilsmässa. Endbright har därför startat ett samarbete med den digitala tjänsten Allbry, där barn upp till 16 år kan få hjälp av en barnkurator. Med samarbetet med Allbry tar Endbright ytterligare steg för att erbjuda helhetslösningar till hela familjen under hela separationen eller skilsmässan.

Allbry är en digital kurator vars primära tjänst riktar sig mot skolan genom att avlasta och stötta den befintliga elevhälsan med digitala kuratorer.

Boka kuratorssamtal
Endbright samarbete Allbry