Skilsmässa man funderar

Detta är ämnen som engagerar men som också är svåra att beröra. Otrohet och sex är väldigt intimt och det är också väldigt personligt hur man reagerar.

Otrohet

Var går egentligen gränsen för att en handling eller handlingar ska ses som otrohet? Varje relation har sina egna ramar för var gränsen går för att det ska upplevas som otrohet. Det är viktigt att båda parter har samma syn annars skapas det lätt misstänksamhet, osäkerhet och kanske även svartsjuka. Vad som ses som otrohet varierar från relation till relation.

Vem är otrogen?

I en svensk undersökning uppger en av fem kvinnor att de varit otrogna. Vissa har haft relativt långa ”affärer” och andra bara den flyktiga och kortare romansen. Den största anledningen till att man varit/ är otrogen är att man inte känner sig sedd i den egna relationen.

Kvinnorna har kommit ikapp männen och det är idag ingen skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till otrohet. Så bilden av att mannen (i heterosexuella relationer) är vedertaget den som är otrogen stämmer helt enkelt inte längre.

Otroheten ses ofta som något ”tillfälligt”. Man har ingen avsikt att lämna den nuvarande relationen men den kan likväl även vara bränslet för att lämna relationen. Ibland lämnar man relationen för att inleda ett förhållande med den person man haft ”affären” med men det kan lika gärna vara det som ledde fram till ett beslut om en separation utan någon önskan eller lust att inleda en ny relation direkt.

Micro-otrohet

Det behöver inte alls vara en ”intim” relation för att handlingar ska upplevas som otrohet. En nytt ord som beskriver det är micro-otrohet, och var gränsen där går varierar i väsentligt högre utsträckning. Det kan även vara svårt att hitta samsyn i den egna relationen.

Lika lite som det fungerar att bygga ett hus utan grund fungerar det att bygga en relation utan tillit och respekt för varandra, saknas det så rasar det förr eller senare. Är ni överens om ramarna för relationen och den ena går utanför dem kan micro-otrohet upplevas som, och göra precis lika ont som en ”intim” otrohet.

Exempelvis är det inte helt ovanligt att det uppstår ”kemi” på jobbet. För vissa är detta en form av micro-otrohet eftersom man väljer att göra det bakom sin partners rygg. Varför väljer man att inte berätta? Är det för att undvika att göra den andre svartsjuk eller är det för att man helt enkelt vill ha det för sig själv?

Varför?

Den vanligaste anledningen till otrohet är bekräftelse, att bli sedd med nya och spännande ögon. Vi behöver alla bli sedda och känna oss uppskattade, något vi lätt kan glömma i en långvarig relation och där man ofta  börjar ta varandra för givet.

En annan dimension är spänningen, känslorna som kanske både är outtalade och hänger i luften. Man kanske har det rätt bra i sin egen relation men plötsligt får man ny energi och ”blommar upp”. Man vill gärna vara med om spänningen men man vet också att man inte vill gå över det man själv ser som gränsen. Men det som är gränsen för den ene är kanske inte det för den andra.

Vem visste?

Förutom sorgen över att ha blivit sviken av den person som ska stå en närmast är det många som beskriver hur en känsla av att ha blivit dubbelt sviken infinner sig. Vilka andra i ens omgivning har vetat utan att säga något? Hur länge har dom vetat? Sorgen och smärtan blir så mycket tyngre och svårare att hantera när man inser att flera känt till det, kanske långt före dig. 

Förlåta och gå vidare?

Kan man förlåta och gå vidare!? Hur lång tid tar det att komma över och vad krävs? Det är självklart helt individuellt och helt beroende på vilken bas relationen hade innan det hände och varför det hände.

Man kan försöka be om förlåtelse och gottgöra sitt svek men det ligger på partnern att bestämma sig för hur det ska göras och om hen kan förlåta. Många känner förstås svår skuld, och du behöver så småningom förlåta dig själv och ge dig själv en ny chans. Om du gräver ner dig och självömkar är risken att du gör samma misstag igen. Har du återkommande problem att inte kunna hålla dig trogen till din partner så är det viktigt att du söker hjälp för detta.

Behöver du hjälp med din skilsmässa eller separation? Boka en Divorce Planning för att gå genom din situation och få en plan.

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...