Omvänd Hindersprövning

I Danmark har man tidigare inte haft betänketid då man skiljer sig med barn. I Sverige är betänketiden 6 månader om man gemensamt har barn som är under 16 år. Detta gäller även om den ena partens barn är boende under samma tak. Nu har man nyligen infört detta i Danmark, med en betänketid om 3 månader. Därtill, har man även infört ett slags test, ett ”skilsmässotest”, som har till syfte att förmå ena eller båda parter att grundligt tänka över och reflektera kring ett beslut att skiljas eller att separera. 

En skilsmässa eller separation är ett stort livsbeslut, som innebär mycket och ofta bär med sig stora konsekvenser. Stort som smått, på gott och på ont. Kanske är detta test ett sätt för många att stanna upp och inte agera i affekt. Vi tror säkert att ett sådant test kan vara hjälpsamt, men menar att där även kan komma att krävas många andra sammanhang och sätt att tänka över denna typen av beslut. 

Att tänka över och ge utrymme för reflektion och analys av den egna personen såväl som parrelationen kan vara avgörande för hur man går vidare. 

Innan beslutet att skilja sig eller separera tas är det vanligt att försöka gå i parterapi. Det är ofta ett bra sätt att lyfta upp konflikter i relationen och tillsammans med en tredje part (terapeuten) skapas utrymme till ett konstruktivt samtal.

Endbright’s tips gällande Parterapi:

  • Vänta inte för länge – Vissa par går i parterapi innan relationen ens hunnit bli dålig, bara för att tidigt kunna fånga upp eventuell friktion eller konflikter som kan förvärras längre fram. Hos Endbright kommer det även finnas verktyg där man kan kan gå mer på djupet, tänka över och få klarhet i ens eget sätt att vara, ens drivkrafter och behov såväl som att med dessa verktyg kunna förstå och förhålla sig till sin partner och hur man är i sin relation.
  • Tvinga inte din partner till samtal – Även om den ena parten kan vara drivande i att söka hjälp kommer processen underlättas av att man är två som vill förbättra relationen och inte har gett upp helt.
  • Träffa rätt terapeut – Undersök gärna vilken utbildning och erfarenhet terapeuten har för att kunna hjälpa er så bra som möjligt. Hos Endbright kommer man kunna finna hjälp genom vårt nätverk av psykologer, terapeuter och coacher. Fråga oss, så hjälper vi till. 
  • Parterapi är inte början på slutet – Se det inte som ett misslyckande att söka hjälp, tvärtom det är en styrka att våga ta det steget. Igen, vi lever 2019 och att ta hjälp är vanligare och mer accepterat än någonsin.