Omvänd Hindersprövning

Par som är kära

I Danmark har man tidigare inte haft betänketid då man skiljer sig med barn. I Sverige är betänketiden 6 månader om man gemensamt har barn som är under 16 år. Detta gäller även om den ena partens barn är boende under samma tak. Nu har man nyligen infört detta i Danmark, med en betänketid om 3 månader. Därtill, har man även infört ett slags test, ett ”skilsmässotest”, som har till syfte att förmå ena eller båda parter att grundligt tänka över och reflektera kring ett beslut att skiljas eller att separera. 

En skilsmässa eller separation är ett stort livsbeslut, som innebär mycket och ofta bär med sig stora konsekvenser. Stort som smått, på gott och på ont. Kanske är detta test ett sätt för många att stanna upp och inte agera i affekt. Vi tror säkert att ett sådant test kan vara hjälpsamt, men menar att där även kan komma att krävas många andra sammanhang och sätt att tänka över denna typen av beslut. 

Att tänka över och ge utrymme för reflektion och analys av den egna personen såväl som parrelationen kan vara avgörande för hur man går vidare. 

Innan beslutet att skilja sig eller separera tas är det vanligt att försöka gå i parterapi. Det är ofta ett bra sätt att lyfta upp konflikter i relationen och tillsammans med en tredje part (terapeuten) skapas utrymme till ett konstruktivt samtal.

Endbright’s tips gällande Parterapi:

  • Vänta inte för länge – Vissa par går i parterapi innan relationen ens hunnit bli dålig, bara för att tidigt kunna fånga upp eventuell friktion eller konflikter som kan förvärras längre fram. Hos Endbright kommer det även finnas verktyg där man kan kan gå mer på djupet, tänka över och få klarhet i ens eget sätt att vara, ens drivkrafter och behov såväl som att med dessa verktyg kunna förstå och förhålla sig till sin partner och hur man är i sin relation.
  • Tvinga inte din partner till samtal – Även om den ena parten kan vara drivande i att söka hjälp kommer processen underlättas av att man är två som vill förbättra relationen och inte har gett upp helt.
  • Träffa rätt terapeut – Undersök gärna vilken utbildning och erfarenhet terapeuten har för att kunna hjälpa er så bra som möjligt. Hos Endbright kommer man kunna finna hjälp genom vårt nätverk av psykologer, terapeuter och coacher. Fråga oss, så hjälper vi till. 
  • Parterapi är inte början på slutet – Se det inte som ett misslyckande att söka hjälp, tvärtom det är en styrka att våga ta det steget. Igen, vi lever 2019 och att ta hjälp är vanligare och mer accepterat än någonsin. 

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...