Mi Olofsson ny rådgivare inom arbetsliv

Mi Olofsson är ny arbetslivscoach hos oss på Endbright.

Med Mis långa erfarenhet inom personalfrågor, omställningsarbete och karriärfrågor kan hon vägleda dig i hur du bör hantera din arbetsgivare och dina kollegor när du påbörjar och eller tvingas gå igenom ett uppbrott. Hon kan också stötta dig om du är mellan jobb eller behöver byta inriktning på grund av din ändrade livssituation. 

Läs mer om Mi och vad hon kan hjälpa dig med!