Endbright i samarbete med Verahill

Verahill är specialiserade på familjejuridik som bodelning, vårdnadstvister, förebyggande ekonomisk familjerätt och dödsfallsjuridik. För dig som kund kan Verahill vara ett alternativ när man befinner sig i en infekterad konflikt och behöver ett juridiskt ombud som kan föra ens talan i en rättsprocess. Verahill har också expertis inom internationell rätt. Du kan läsa om de rådgivare som vi använder hos Verahill här.

Om du behöver hjälp av Verahill ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst:

  • Gå till Endbrights bokningstjänst
  • Klicka på Knappen ”Kundrådgivning & dropin”
  • Välj ”Kontakta kundtjänst”
  • Berätta ditt ärende så kontaktar vi dig

Vill du läsa mer om våra rådgivningar först? Klicka här för samtliga tjänster!

 

Läs mer om Verahills erbjudande
Endbright samarbete Vera Hill