Endbright i samarbete med Verahill

Endbright samarbetar med en av Sveriges ledande familjerättsjurister Verahill. Verahill är specialiserade på familjejuridik som bodelning, vårdnadstvister, förebyggande ekonomisk familjerätt och dödsfallsjuridik.

För dig som kund kan Verahill vara ett alternativ när man befinner sig i en infekterad konflikt och behöver ett juridiskt ombud som kan föra ens talan i en rättsprocess.

Läs mer om Verahills erbjudande
Endbright samarbete Vera Hill