Det är inte enbart skilsmässorna som ökat under pandemin. Sedan Covid19’s intåg ser vi också en snabb ökning av våld i hemmet riktat mot framför allt kvinnor och barn sedan utrymmet att sig utanför den egna bostaden kraftigt minskat i pandemins tecken. Helena Kumblad och Verahill Familjejuridik har med anledning av detta valt att erbjuda gratis rådgivning för de kvinnor och tjejer som förmedlas vidare via kvinno- och tjejjourer i...