Trenden ”birdnesting”: Bra eller dålig lösning?

En trend som tycks spridas bland skilsmässofall är birdnesting. Birdnesting, som kan översättas ungefär till ”fågelboande”, innebär att barnen bor i sitt vanliga hem och behåller sin stabila vardag, medan de separerade föräldrarna flyttar in och ut ur hemmet, det så kallade ”boet”, beroende på vems barnvecka det är.

Trenden, som tycks spridas världen över, är en omtvistad lösning. Många menar att det är en bra övergång för barnen, men andra, framförallt psykologer, kritiserar den.

Dels blir det ett ”limbo” för de vuxna, som på detta sätt inte kan börja bygga upp sitt nya liv på riktigt.

Dels är det ytterligare ett utslag av den curling som många nutida föräldrar ägnar sig åt, där man på ett missriktat sätt försöker skydda barnen från en verklighet som de obönhörligen kommer att tvingas ut i.

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på trender i både Sverige och omvärlden vad gäller skilsmässor och bildandet av samhällets familjekonstellationer.

Birdnesting – resultatet av utmanade bostadsförutsättningar?

Fenomenet birdnesting menas även till viss del vara sprunget av alltmer utmanande bostadsförutsättningar, vilket pekar på den utmaning som dagens bostadsmarknad utgör för många som skiljer sig eller separerar.

Allmän bostadsbrist, krav på allt högre insatser, tuffare amorteringskrav och en stundande höjning av räntorna gör bostadsmarknaden otacksam för många där den reglerade bostadsmarknaden får par att bo kvar fast de vill separera.

I en kartläggning presenterad av SBAB år 2020, fastställdes det att särskilt kvinnor har sämre förutsättningar på bostadsmarknaden i samband med en separation.

Ta del av hela Endbrightrapporten!