Trenden ”birdnesting”: Bra eller dålig lösning?

En trend som tycks spridas bland skilsmässofall är birdnesting. Birdnesting, som kan översättas ungefär till ”fågelboande”, innebär att barnen bor i sitt vanliga hem och behåller sin stabila vardag, medan de separerade föräldrarna flyttar in och ut ur hemmet, det så kallade ”boet”, beroende på vems barnvecka det är.

Trenden, som tycks spridas världen över, är en omtvistad lösning. Många menar att det är en bra övergång för barnen, men andra, framförallt psykologer, kritiserar den.

Dels blir det ett ”limbo” för de vuxna, som på detta sätt inte kan börja bygga upp sitt nya liv på riktigt.

Dels är det ytterligare ett utslag av den curling som många nutida föräldrar ägnar sig åt, där man på ett missriktat sätt försöker skydda barnen från en verklighet som de obönhörligen kommer att tvingas ut i.

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på trender i både Sverige och omvärlden vad gäller skilsmässor och bildandet av samhällets familjekonstellationer.

Birdnesting – resultatet av utmanade bostadsförutsättningar?

Fenomenet birdnesting menas även till viss del vara sprunget av alltmer utmanande bostadsförutsättningar, vilket pekar på den utmaning som dagens bostadsmarknad utgör för många som skiljer sig eller separerar.

Allmän bostadsbrist, krav på allt högre insatser, tuffare amorteringskrav och en stundande höjning av räntorna gör bostadsmarknaden otacksam för många där den reglerade bostadsmarknaden får par att bo kvar fast de vill separera.

I en kartläggning presenterad av SBAB år 2020, fastställdes det att särskilt kvinnor har sämre förutsättningar på bostadsmarknaden i samband med en separation.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...