Petra Nilsson är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt och har arbetat mycket med frågor som rör bodelningar både inom Sverige och utomlands, bouppteckningar och arvskiften. Hennes breda juridiska erfarenhet inom olika områden kommer vara av stort värde för Endbright.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Jag upptäckte Endbright efter att ha läst en artikel om Endbright och Charlotte Ljung under sommaren 2023, och fastnade direkt för Endbrights koncept. Det är så många frågor som uppstår under en skilsmässa eller separation och Endbright erbjuder hjälp inom fler områden än bara de familjerättsliga. Många som är i färd med att skilja sig behöver även stöd och vägledning såsom samtalsterapi, ekonomisk rådgivning och liknande. Hos Endbright finns allt samlat.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Jag är van vid att ge juridisk rådgivning och upprätta handlingar såsom till exempel bodelningsavtal, äktenskapsförord, testamenten, framtidsfullmakter, gåvohandlingar och bouppteckningar. Jag har även en bakgrund inom Skatteverket och skatterätt och hanterar lätt beräkningar avseende övertagande av till exempel bostad i ett bodelningsavtal.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för processen från första samtalet där juridisk rådgivning ges tills det att kunden har hamnat rätt. Jag tycker om tanken att allt går att lösa. Det kan ta tid och en skilsmässoprocess är oftast en lång och krokig historia men allt eftersom tiden går ramlar bitarna på plats. En av anledningarna till att jag började läsa till jurist, Affärsjuridiska programmet, med examen år 2000 var förutom mitt samhällsintresse just tanken att kunna påverka, både i stort och smått.

Bästa tips till någon som är i färd med att skilja sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Mitt främsta råd är att börja med juridisk rådgivning för att få svar på dina frågor. Frågorna är många och det är viktigt att få korrekt information redan från start. Jag har sett allt för många egenkomponerade ekonomiska lösningar/bodelningsavtal för att förstå vikten av ett bodelningsavtal som upprättas av jurist. Dessutom finns det en tid efter undertecknandet och att då ha lagt en bra grund med korrekta handlingar inför framtiden skapar trygghet. Det är svåra frågor och de ska inte underskattas. Att ta professionell hjälp rekommenderas alltid.

När kan våra användare vända sig till dig?

Endbrights användare kan vända sig till mig vid bodelningsfrågor. Till exempel vid frågor om vilken egendom och vilka skulder som ingår och vad som hålls utanför vid en skilsmässa och varför? Hur går man tillväga?  Det finns enskild egendom och äktenskapsförord, hur hanteras det? Hur ska ett bolag värderas och gemensam bostad samt vilka pensioner ingår i bodelningen?  Är det skillnad på att vara sambo och gift vid en bodelning? Därtill upprättar jag juridiska handlingar såsom främst bodelningsavtal mellan parterna men även exempelvis äktenskapsförord, testamente och gåvoavtal.

Jag har även kunskap om de internationella arvs- och bodelningsreglerna. De reglerna är komplicerade och påverkar bodelningar och äktenskapsförord i Sverige och utomlands. Den 1 juni 2019 trädde en ny EU-lag i kraft som påverkar bodelningar och äktenskapsförord utomlands. Jag har svaren då det påverkar var man väljer att bosätta sig när man gifter sig.

Vad kan du som rådgivare erbjuda Endbrights kunder?

Mitt kunnande inom ekonomisk familjerätt blir en del av Endbrights styrka. Jag är professionell och sätter kundens behov i främsta rummet. Jag arbetar alltid för att hitta den bästa lösningen för just
dig, då varje ärende är unikt. Jag har stor respekt för frågor, funderingar och den förändring en kund ställs inför vid en skilsmässa. Jag har själv separerat och vet att det är en omtumlande process.