Investor relations

Endbright, grundat 2019 av Charlotte Ljung, är en helhetstjänst för relation, skilsmässa & separation och tillhandahåller digital rådgivning och digitala verktyg inom juridik, ekonomi och välmående för individ & par, barn & föräldrafrågor och boendefrågor.

Endbright är en digital plattform som erbjuder både digifysisk rådgivning med specialister, samt olika digitala verktyg. Erbjudandet spänner över juridik, ekonomi, välmående för individ & par, barn & föräldrafrågor och boendefrågor. Endbright har sedan starten kartlagt och analyserat data för att kunna möta relevanta behov inom affärsområdet, och har sedan årsskiftet 23/24 även en helt digitaliserad rekommendationstjänst (Endbrightassistenten) för sina kunder. Endbright är även en drivande kraft i frågor om skilsmässa och separation på samhälls- och politisk nivå.

Endbright startade som en ren B2C-tjänst, och har på kort tid arbetat upp sitt varumärke och etablerat ett ”Proof of Concept” där tjänsterna säljs såväl som styckevis som i paketlösningar. Affärsmodellen har därefter utvidgats och tjänsterna erbjuds nu även genom partners, företrädesvis via medarbetar- och förmånsplattformar. Sedan årsskiftet 23/24 har Endbright även ett utvidgat erbjudande i form av ett Relationsskydd, där kunder erbjuds att proaktivt och preventivt säkra sin relation juridiskt och ekonomiskt.

Endbright är i ett läge med fokus på expansion, dels genom samarbetspartners, dels mot nya marknader. Endbright för nära samtal med bankföreträdare där Endbrights plattform anses vara ett intressant erbjudande. Utöver detta har en unik försäkringslösning tagits fram och Endbright är i dialog med ett antal olika försäkringsaktörer. Bolaget har en målsättning att expandera verksamheten internationellt inom 1-2 år, med start i Storbritannien.

Kontakta oss för mer information


Charlotte Ljung, VD & grundare

+46 (0)702-621433
charlotte.ljung@endbright.se

Bo Erlandsson, Finansiell rådgivare

+46 (0)708-547716
bo.erlandsson@endbright.se

Endbright i media

SR Ekot
TV4
DI Weekend
GP
Breakit
Sydsvenskan
DI Digital
SVT
DI
SR
Femina
SvD
MåBra
Damernas Värld
P4
Expressen
Aftonbladet
BBC