Endbright – nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna till Benefits kan få 20% rabatt på samtliga Endbrights tjänster.

”Endbright ser ett stort värde i att vara tillgängliga nära individen även i deras arbetsliv. En skilsmässa eller separation är inget man stänger av när man går till jobbet, det påverkar dig även i din arbetsvardag. Att finnas tillgängliga på förmånsplattformar som Benefits ser vi därför som ett viktigt steg i att avstigmatisera skilsmässa och skapa sundare och mer socialt hållbara arbetsplatser”, säger Charlotte Ljung, VD för Endbright.

Skilsmässa och separation drabbar ca 200 000 individer varje år. Som skild eller separerad löper du 15-20% högre risk att drabbas av psykisk ohälsa som leder till sjukskrivning. För företag och samhälle kostar konsekvenserna av psykisk ohälsa miljarder varje år, i form av exempelvis kostnader produktionsbortfall, rehabiliteringsstöd med mera. Om detta kan man läsa mer i årets Endbrightrapport.

Är ditt företag en del av Benefits? Gå in på plattformen och boka våra tjänster förmånligt.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...