Endbright hbtqi-utbildade

HBTQ - Flagga

För oss på Endbright är det självklart att kunna hjälpa alla när de drabbas av uppbrott i form av skilsmässa eller separation, oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet och religion.

Att känna till och förstå hbtqi-personers rättigheter är inte en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Endbright har därför genomfört en hbtqi-utbildning genom RFSL. Genom denna utbildning har vi fått ökad kunskap kring och insikt i hbtqi-frågor. Du som vänder dig till våra Divorce Planners ska känna dig trygg i att vi bemöter dig på ett korrekt sätt, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet.

Hbtqi-frågorna är även viktiga för Endbright som arbetsplats, där vi som organisation strävar efter att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt.

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...