Endbright hbtqi-utbildade

HBTQ - Flagga

För oss på Endbright är det självklart att kunna hjälpa alla när de drabbas av uppbrott i form av skilsmässa eller separation, oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet och religion.

Att känna till och förstå hbtqi-personers rättigheter är inte en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Endbright har därför genomfört en hbtqi-utbildning genom RFSL. Genom denna utbildning har vi fått ökad kunskap kring och insikt i hbtqi-frågor. Du som vänder dig till våra Divorce Planners ska känna dig trygg i att vi bemöter dig på ett korrekt sätt, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet.

Hbtqi-frågorna är även viktiga för Endbright som arbetsplats, där vi som organisation strävar efter att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt.

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...