Endbright hbtqi-utbildade

För oss på Endbright är det självklart att kunna hjälpa alla när de drabbas av uppbrott i form av skilsmässa eller separation, oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet och religion.

Att känna till och förstå hbtqi-personers rättigheter är inte en åsiktsfråga – det handlar om mänskliga rättigheter. Endbright har därför genomfört en hbtqi-utbildning genom RFSL. Genom denna utbildning har vi fått ökad kunskap kring och insikt i hbtqi-frågor. Du som vänder dig till våra Divorce Planners ska känna dig trygg i att vi bemöter dig på ett korrekt sätt, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet.

Hbtqi-frågorna är även viktiga för Endbright som arbetsplats, där vi som organisation strävar efter att synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt.