Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är en inte helt ovanligt förekommande våldsform i den nära relationen. Forskning visar på att det framför allt är kvinnor som utsätts. Ekonomiskt våld återfinns i alla samhällsklasser, oberoende relation och etnicitet.

Att ta makten över någon med sina ekonomiska medel är själva definitionen av ekonomiskt våld. Det kan ta sig i uttryck i sådant som ifrågasättande av inköp, kontrollerande av kvitton och att begränsa tillgången till den gemensamma och egna ekonomin.

Det finns även fall där det ekonomiska våldet eskalerat och utvecklats till en sådan omfattande ekonomisk kontroll, att den utsatte enbart tilldelas en så kallad ”fickpeng” att röra sig med.

Det ekonomiska våldets uttryck och variation är många. Gemensamt är att utsattheten grundar sig i ett ekonomiskt fångenskap och maktlöshet som leder till en social begränsning och osjälvständighet.

Att utstå ekonomiskt våld leder ofta till en rädsla för att lämna relationen. Känslorna av förtvivlan och hopplöshet har blivit så pass starka att man intalar sig själv att det inte finns något utväg. Dessvärre tar inte det ekonomiska våldet alltid slut i samband med en separation, istället kan det ta en ny riktning.

Ekonomiskt våld skiljer sig inte från någon annan typ av våld i nära relation, att utsättas för ekonomiskt våld påverkar det egna livet dramatiskt. Viss forskning tyder även på att det ekonomiska våldet inte sällan hänger samman med annan typ av våld i nära relation, såväl fysisk som psykisk.

Vi frågade vår ekonomiska expert och coach Catharina Sjöstrand, om råd och vilken hjälp som finns att tillgå om du blir eller har blivit utsatt för ekonomiskt våld.

Hur hanterar man det ekonomiska våld man blir utsatt eller har blivit utsatt för, finns det någon man kan göra där och då i den situation man utsätts?

Att hamna i en destruktiv relation kan drabba oss alla och ingen ska behöva leva under sådana omständigheter. Om man är utsatt för våld är det jätteviktigt att söka hjälp, även om det känns svårt. Man kan vända sig till b.la. socialtjänsten i kommunen eller till kvinnojourer. Kanske finns det en nära vän att prata med som ett första steg.

Hur tar man steget att lämna trots rädslan för att stå tomhänt?

Gemensamt för de kvinnor som lämnat destruktiva relationer som jag har coachat ekonomiskt är att de varit utsatta för både fysisk, psykisk och ekonomisk misshandel. De har känt stor osäkerhet över hur de ska kunna ta hand om sin ekonomi framöver. Men det har de kunnat lära sig med lite stöd och tid. En annan sak är att de blivit tvingade att ta lån till sin partner. Pengar som partnern sedan lagt beslag på för egen räkning. När man sedan tagit steget att lämna har det varit så mycket att tänka på så att man inte tänkt på att ta upp detta med socialtjänst eller kvinnojour. Men detta är så viktigt att göra för annars kan dessa lån följa en under lång tid. Så är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relationer – Sök hjälp!

 

Vi på Endbright finns här för dig. Vi är tillgängliga varje vardag mellan 9.00 – 18.00, du kan maila oss på hello@endbright.se eller ringa oss. Vi finns även på chatt, varje dag, dygnet runt. 

Här bokar du rådgivning med Catharina. Är du i behov av akut hjälp? Här hittar en lista med organisationer som hjälper dig med akut stöd.

 

Källor: Uppsala Universitet/Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Länsstyrelsen Västmanlands län