Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess.

Under april riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. Men bodelningsförfaranden kan dra ut på tiden, vilket riskerar orsaka problem, särskilt för en ekonomiskt svagare part.

De juridiska verktygen behöver bli skarpare, inte minst i syfte att skapa trygghet för den ekonomiskt svagare parten – vilket inte sällan är kvinnan – och Endbright har varit en av aktörerna som aktivt drivit på denna fråga.

Vi var därför glada över att bli inbjudna till ett rundabordssamtal på justitiedepartementet kring bodelningsförfarandet, vilket ägde rum i början av maj. I samtalet deltog justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), representanter från alla politiska partier, samt bland annat representanter från organisationerna Ownershift, Fredrika Bremerförbundet, nationellt centrum för kvinnofrid med flera.

”Det var väldigt givande diskussioner med infallsvinkar från olika håll; civilsamhälle, politik och näringsliv,” säger Charlotte Ljung. ”Politiken och de olika riksdagsparterna förefaller vara eniga i att det behövs en omfattande utredning gällande uppdaterade strukturer inte endast i bodelningsförfaranden, som huvudsakligen diskuterades, utan även gällande system och struktur för skilsmässa och separation i stort. Den senaste utredningen på området gjordes 2005 och sedan dess har inga stora förändringar skett. Så det är positivt att man nu vill initiera en ny utredning, då vi vet att där föreligger ett stort arbete i att skapa en nutida och framtida “best practice” för hållbara och sunda uppbrott. Endbright ser dagligen konsekvenserna av rådande systemfel i dessa frågor, och kan inte nog trycka på hur viktigt det är att driva dessa frågor.”

Även riksdagen har agerat i frågan, och i en debatt under april ger riktades en uppmaning till regeringen att vidta åtgärder i denna fråga.

Varför är detta så viktigt?

En utdragen bodelningsprocess har många konsekvenser: barnen riskerar att hamna i kläm genom att den förälder som utsätts för förhalningen inte kan börja bygga upp ett nytt liv eller skaffa ett nytt permanent boende. Förhalningen kan dessutom vara ytterligare ett sätt att utöva kontroll och ekonomiskt våld.

Dagens lagstiftning är uddlös och saknar verkliga påtryckningsmedel. Det finns idag ingen bortre gräns för när bodelning måste vara slutförd, och den som skapar förhalningen riskerar inga konsekvenser. Det enda som händer är att processen tar längre tid, advokater kan ta ut ett högre arvode och den som har sämst ekonomi har svårt att fortsätta processen. Redan vid utredningen 2005 lades ett flertal förslag fram, exempelvis en tidsgräns för hur länge en process kan pågå, och möjlighet för bodelningsförättare att döma ut vite. Sedan dess har dock inget hänt i frågan.

Det är hög tid att lagstiftningen kring bodelningsprocessen förtydligas och att rätt verktyg ges till bodelningsförrättare för att denna ekonomiska utpressning inte ska kunna fortgå. Vi ser fram emot att kunna verka för mer jämlika och rättvisa bodelningsprocesser.

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...