Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess.

Under april riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. Men bodelningsförfaranden kan dra ut på tiden, vilket riskerar orsaka problem, särskilt för en ekonomiskt svagare part.

De juridiska verktygen behöver bli skarpare, inte minst i syfte att skapa trygghet för den ekonomiskt svagare parten – vilket inte sällan är kvinnan – och Endbright har varit en av aktörerna som aktivt drivit på denna fråga.

Vi var därför glada över att bli inbjudna till ett rundabordssamtal på justitiedepartementet kring bodelningsförfarandet, vilket ägde rum i början av maj. I samtalet deltog justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), representanter från alla politiska partier, samt bland annat representanter från organisationerna Ownershift, Fredrika Bremerförbundet, nationellt centrum för kvinnofrid med flera.

”Det var väldigt givande diskussioner med infallsvinkar från olika håll; civilsamhälle, politik och näringsliv,” säger Charlotte Ljung. ”Politiken och de olika riksdagsparterna förefaller vara eniga i att det behövs en omfattande utredning gällande uppdaterade strukturer inte endast i bodelningsförfaranden, som huvudsakligen diskuterades, utan även gällande system och struktur för skilsmässa och separation i stort. Den senaste utredningen på området gjordes 2005 och sedan dess har inga stora förändringar skett. Så det är positivt att man nu vill initiera en ny utredning, då vi vet att där föreligger ett stort arbete i att skapa en nutida och framtida “best practice” för hållbara och sunda uppbrott. Endbright ser dagligen konsekvenserna av rådande systemfel i dessa frågor, och kan inte nog trycka på hur viktigt det är att driva dessa frågor.”

Även riksdagen har agerat i frågan, och i en debatt under april ger riktades en uppmaning till regeringen att vidta åtgärder i denna fråga.

Varför är detta så viktigt?

En utdragen bodelningsprocess har många konsekvenser: barnen riskerar att hamna i kläm genom att den förälder som utsätts för förhalningen inte kan börja bygga upp ett nytt liv eller skaffa ett nytt permanent boende. Förhalningen kan dessutom vara ytterligare ett sätt att utöva kontroll och ekonomiskt våld.

Dagens lagstiftning är uddlös och saknar verkliga påtryckningsmedel. Det finns idag ingen bortre gräns för när bodelning måste vara slutförd, och den som skapar förhalningen riskerar inga konsekvenser. Det enda som händer är att processen tar längre tid, advokater kan ta ut ett högre arvode och den som har sämst ekonomi har svårt att fortsätta processen. Redan vid utredningen 2005 lades ett flertal förslag fram, exempelvis en tidsgräns för hur länge en process kan pågå, och möjlighet för bodelningsförättare att döma ut vite. Sedan dess har dock inget hänt i frågan.

Det är hög tid att lagstiftningen kring bodelningsprocessen förtydligas och att rätt verktyg ges till bodelningsförrättare för att denna ekonomiska utpressning inte ska kunna fortgå. Vi ser fram emot att kunna verka för mer jämlika och rättvisa bodelningsprocesser.

Senaste nytt

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...