Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess.

Under april riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att vidta åtgärder för en mer välfungerande, effektiv och rättssäker ordning för bodelningar. Men bodelningsförfaranden kan dra ut på tiden, vilket riskerar orsaka problem, särskilt för en ekonomiskt svagare part.

De juridiska verktygen behöver bli skarpare, inte minst i syfte att skapa trygghet för den ekonomiskt svagare parten – vilket inte sällan är kvinnan – och Endbright har varit en av aktörerna som aktivt drivit på denna fråga.

Vi var därför glad för att bli inbjudna till ett rundabordssamtal på justitiedepartementet kring bodelningsförfarandet, vilket ägde rum i början av maj. I samtalet deltog justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), representanter från alla politiska partier, samt bland annat representanter från organisationerna Ownershift, Fredrika Bremerförbundet, nationellt centrum för kvinnofrid med flera.

”Det var väldigt givande diskussioner med infallsvinkar från olika håll; civilsamhälle, politik och näringsliv,” säger Charlotte Ljung. ”Politiken och de olika riksdagsparterna förefaller vara eniga i att det behövs en omfattande utredning gällande uppdaterade strukturer inte endast i bodelningsförfaranden, som huvudsakligen diskuterades, utan även gällande system och struktur för skilsmässa och separation i stort. Den senaste utredningen på området gjordes 2005 och sedan dess har inga stora förändringar skett. Så det är positivt att man nu vill initiera en ny utredning, då vi vet att där föreligger ett stort arbete i att skapa en nutida och framtida “best practice” för hållbara och sunda uppbrott. Endbright ser dagligen konsekvenserna av rådande systemfel i dessa frågor, och kan inte nog trycka på hur viktigt det är att driva dessa frågor.”

Även riksdagen har agerat i frågan, och i en debatt under april ger riktades en uppmaning till regeringen att vidta åtgärder i denna fråga.

Varför är detta så viktigt?

En utdragen bodelningsprocess har många konsekvenser: barnen riskerar att hamna i kläm genom att den förälder som utsätts för förhalningen inte kan börja bygga upp ett nytt liv eller skaffa ett nytt permanent boende. Förhalningen kan dessutom vara ytterligare ett sätt att utöva kontroll och ekonomiskt våld.

Dagens lagstiftning är uddlös och saknar verkliga påtryckningsmedel. Det finns idag ingen bortre gräns för när bodelning måste vara slutförd, och den som skapar förhalningen riskerar inga konsekvenser. Det enda som händer är att processen tar längre tid, advokater kan ta ut ett högre arvode och den som har sämst ekonomi har svårt att fortsätta processen. Redan vid utredningen 2005 lades ett flertal förslag fram, exempelvis en tidsgräns för hur länge en process kan pågå, och möjlighet för bodelningsförättare att döma ut vite. Sedan dess har dock inget hänt i frågan.

Det är hög tid att lagstiftningen kring bodelningsprocessen förtydligas och att rätt verktyg ges till bodelningsförrättare för att denna ekonomiska utpressning inte ska kunna fortgå. Vi ser fram emot att kunna verka för mer jämlika och rättvisa bodelningsprocesser.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...