Barn i vårdnadstvist tvingas till umgänge med våldsam förälder

Barn i famn

I SVTs Rapport den 21 januari rapporterades om att domstolarna ofta inte tar hänsyn till våld i nära relationer i samband med vårdnadstvister. Uppgifterna kommer från rapporten Uppgifter om våld är inget undantagfrån Jämställdhetsmyndigheten, som i maj 2021 fick i uppdrag från Regeringen att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp av den ena förälder mot den andra föräldern hanteras i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Rapporten är omskakande läsning.

Våld & övergrepp

Inom ramen för uppdraget har Jämställdhetsmyndigheten gått igenom domar och utredningsunderlag från Sveriges samtliga tingsrätter och totalt har 814 domar granskats.

Av de 814 mål som granskades framkom uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern, mot en partner eller mot ett barn i 518 mål, vilket utgör 64 procent av de 814 målen. Uppgifter om våld eller övergrepp av en förälder mot ett eller flera barn, samt våld eller övergrepp av en man mot en kvinna är mest frekventa.

Omfattning saknas

Omfattningen av våldet framgår sällan i domarna. I 32 procent av domarna där det finns uppgifter om våld eller övergrepp mot barn finns inte någon beskrivning av våldets omfattningen. Och om domstolen faktiskt tar ställning till uppgifterna om våld går inte att utläsa.

Riskbedömningar undermåliga

Riskbedömningar har genomförts av domstolen i 69 procent av målen, men riskbedömningarna är inte systematiska eller metodiska anser Jämställdhetsmyndigheten. I flertalet mål avfärdas uppgifterna om våld eller övergrepp för att de inte anses styrkta. I endast 32 procent av samtliga mål där det finns uppgifter om våld eller andra övergrepp mot barn bedöms risk föreligga. Detta trots att forskning visar att om domstolar brister i sin riskbedömning av våld kan det få allvarliga, ibland dödliga, konsekvenser.

Våld omformuleras till samarbetssvårigheter

I rapporten framgår att domstolar i högre utsträckning fokuserar på samarbetssvårigheter än på uppgifter om våld vid riskbedömningar och målets avgörande. En del domstolar omformulerar till och med uppgifter om våld till samarbetssvårigheter.

”Detta medför att uppgifterna om våld eller andra övergrepp förminskas eller osynliggörs.”

Rapporten menar att principen om barns behov av kontakt med båda föräldrar verkar vara viktigare för domstolen än barns rätt att skyddas från våld från en förälder. Barnen själva får sällan uttala sig i rätten, i 57 procent av målen framkommer inte barnets inställning alls i domen.

Ojämlikt maktförhållande

Jämställdhetsmyndigheten skriver så här:

”Att verka för att föräldrar ska komma överens förutsätter att det finns ett jämlikt maktförhållande dem emellan. I situationer där den ena föräldern utövar våld mot den andra föräldern finns det alltid en maktobalans som föranleder att ett samarbete och en samförståndslösning dem emellan riskerar att ge uttryck för det maktförhållandet, snarare än personers faktiska vilja eller önskemål. Det är av vikt att domstolarna skiljer på vårdnadstvister där föräldrar har en konflikt eller samarbetssvårigheter och tvister där det förekommer våld mot en förälder eller partner eller barn.”

Att skilja på våld och annan typ av konflikt eller samarbetssvårighet borde vara en självklarhet.

Barnrättsperspektivet

Generaldirektören för Jämställdhetsmyndigheten, Lena Ag, skriver så här i sitt förord:

”Uppgifterna som framkommer […] är både upprörande och omskakande. Det bekräftar en bild som många redan beskrivit, att barnrätts-perspektivet inte sällan brister och att barn tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder.”

Att driva barnrätts-perspektivet är en skyldighet som vi som samhälle måste ta på allra största allvar. Jämställdhetsmyndighetens rapport visar på att mycket finns att göra för att skydda barn från umgänge med våldsutövande föräldrar. Det gäller förstås både barn med föräldrar som bor tillsammans och barn till separerade. Men barn till separerade blir extra utsatta då de lämnas själva med denna förälder och det är domstolarnas skyldighet att ta uppgifterna om våld och övergrepp på mycket större allvar än vad som framkommer i denna rapport.

Detta och mycket annat kommer den kommande Endbrightrapporten 2022 kommer att fokusera på detta. Till så länge kan du ta en titt på Endbrightrapporten 2021.

Har du behov av att prata med någon om din situation? Tag kontakt med vår kostnadsfria kundrådgivning så får du hjälp att komma vidare. Lever du i en våldsam relation? Hjälp finns att få!

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...