Integritetspolicy


Endbright respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna integritetspolicy förklarar hur Endbright samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder Endbrights digitala tjänster och vårt bokningssystem (“Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Endbright är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-mail till kundtjanst@endbright.se eller genom att ringa oss på 040-44 66 22.

Mer info: Endbrights Allmänna villkor

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna integritetspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

1. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av Endbright i samband med att du använder Tjänsten:

Information som du ger till oss

 • Person- och kontaktinformation. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Hälsouppgifter. När du använder Tjänsten kan du komma att dela med dig av uppgifter om din fysiska och mentala hälsa. Hälsouppgifter kan även samlas in när du besvarar formulärfrågor från Rådgivaren eller laddar upp bilder eller andra filer i Tjänsten.
 • Finansiella och juridiska uppgifter. När du använder Tjänsten kan du komma att dela med dig av uppgifter om din ekonomiska och legala status och. Uppgifter kan även samlas in när du besvarar formulärfrågor från Rådgivaren eller laddar upp bilder eller andra filer i Tjänsten.

Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback i Tjänsten. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller innebära att vi inte kan tillhandahålla dig Tjänsten.

Information som samlas in på andra sätt

 • Teknisk data. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och versionen på denna, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök.

Ljud och rörlig bild spelas inte in eller sparas. Ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas självklart inte på något sätt efter mötet. Notera dock att bilder och filer som du själv laddar upp i Tjänsten samlas in och sparas.

2. HUR DINA UPPGIFTER ANVÄNDS

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. Endbright behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla Tjänsten. Din person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att administrera ditt konto och för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten (dvs. för att kunna fullgöra avtalet emellan oss). Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in med BankID i Tjänsten, betalningsinformation för att genomföra och administrera dina betalningar Tjänsten och tekniska data för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.
 • För att kommunicera med dig. Din person- och kontaktinformation (bl.a. e-post och mobiltelefon) kan komma att användas för att skicka notifieringar och meddelanden till dig, till exempel påminnelser och bokningsbekräftelser. Detta görs för att tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Endbrights intressen av att inbokade möten inte glöms av, samt av att kunna skicka viktig information till dig.
 • För att tillhandahålla kundtjänst. Dina personuppgifter kan komma att användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten (t.ex. buggar). Detta görs för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Endbrights intressen av att Tjänsten fungerar för att kunna genomföra möten med dig och andra.
 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra orsaker för möten i Tjänsten, hur ofta möten ställs in eller ombokas, samt genomsnittlig ålder och geografisk spridning på användarna i Tjänsten. Övriga personuppgifter behandlas med stöd av berättigade intressen, bland annat Endbrights intressen av att utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.
 • För att utveckla och förbättra Tjänsten. Teknisk data (inkl. allmän feedback) och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Endbrights intressen av att utveckla och effektivisera sina sätt att erbjuda vård.

3. SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen, som beskrivs ovan.

Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation i Tjänsten så länge som du har kvar ditt konto. Om du inte har använt ditt konto på 730 dagar kommer det dock automatiskt att raderas i Tjänsten, tillsammans med din person- och kontaktinformation. Teknisk data raderas eller avidentifieras i normala fall 30 efter mötet. Väljer du att logga in inom 729 dagar från din senaste inloggning så påbörjas en ny period om 730 dagar med lagring av din person- och kontaktinformation i Tjänsten.

4. DINA UPPGIFTER KAN DELAS MED ANDRA

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med personer som arbetar hos Endbright, men bara om personen behöver uppgifterna för sitt arbete med dig som kund.
 • Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till Endbright. Till exempel utvecklas och tillhandahålls den digitala plattformen för Tjänsten av Curoflow Technology AB (”Tjänsteleverantören”), på uppdrag av oss. Tjänsteleverantören behandlar bara uppgifter som förekommer i Tjänsten. Tjänsteleverantören får inte tillgång till hälsouppgifter eller andra uppgifter. Tjänsteleverantören och andra leverantörer omfattas av samma sekretessregler som gäller för Endbright och får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

5. TREDJEPARTER

Endbright kan komma att dela din Data med de anslutna företag som Endbright har samarbeten med, i syfte att kunna tillhandahålla dig en större uppsättning tjänster, samt med betrodda tredjeparts tjänsteleverantörer, efter behov, för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, till exempel:

 • Lagring av data i molnet
 • Behandling av betalningar
 • Visning av annonser
 • Genomförande av undersökningar
 • Analysering av våra Tjänster och kundernas demografi
 • Kommunicera med dig, tex. genom e-post eller enkätleverans
 • Juridisk konsultering
 • Hantering av kundrelationer inklusive sociala medier
 • Support och tillhörande tjänster 

Endbright överför inte Data utanför EU, förutom då kunden är bosatt utanför EU. När Data

För en fullständig lista över Endbright’s tredjeparter, vänligen skicka din förfrågan till kundtjanst@endbright.se.

6. DINA UPPGIFTER BEHANDLAS INOM EU/EES

Endbright kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

7. DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av Endbright. Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste Endbright antingen bevisa att det finns berättigade skäl, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, använts, delats m.m.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt till skadestånd. Du har rätt att begära ersättning om du har lidit skada till följd av att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lag.

8. DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

Endbright (EQEQ AB) är registrerat med organisationsnummer 559210-0159 och har sitt huvudkontor på Ribersborgsvägen 13A, 217 53 Malmö.

Endbright är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Endbright följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@endbright.se eller genom att ringa oss på 040-44 66 22.

9. KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Mer information om GDPR finns på Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se