Endbright i samarbete med Benefits

Endbright i samarbete med Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners.

Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna till Benefits kan få 20% rabatt på samtliga Endbrights tjänster. Är ditt företag anslutet till Benify? Logga in på Benify för att ta del av erbjudandet.

Gå till Benefits