Äktenskapsförord

Äktenskapsförordet reglerar vad som ska räknas som enskild egendom vid en bodelning mellan makar. Om det inte finns något äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente där enskild egendom stipuleras, gäller huvudregeln för giftorättsgods, det vill säga att all egendom delas lika mellan makarna vid en bodelning. När ni fyllt i alla uppgifter och skickat in det kommer en jurist att sammanställa äktenskapsförordet, och detta skickas sedan till era e-postadresser för digital signering.

Personuppgifter
Egendom

Vid skilsmässa och bodelning delas allt ni äger på hälften, förutom sådant som ni väljer att ha som enskild egendom. Det ni nedan väljer att hålla som enskild egendom kommer alltså INTE att ingå i en bodelning.


Villkor 

Förklarande exempel: En av er har ett kapital på ett sparkonto som enskild egendom, detta ger ränteavkastning. Om ni vill att denna ränteavkastning fortsatt ska vara enskild egendom, svara NEJ på frågan ovan.

Förklarande exempel: En av er har ett hus som enskild egendom. Detta hus säljs och pengarna används för att köpa ett annat hus. Detta hus ersätter den tidigare enskilda egendomen genom surrogatregeln. Om ni vill att det nya huset fortsatt ska vara enskild egendom, svara NEJ på frågan ovan.


Tidigare äktenskapsförord 


Bevittning 

Äktenskapsförord behöver inte bevittnas men det ger extra trygghet. Om ni redan nu vet vem som ska bevittna kan ni skriva in namnen nedan, men vittnesnamnen kan också skrivas in för hand i det slutliga äktenskapsförordet.


Nästa steg 

Ni har nu uppgett samtliga uppgifter som behövs för ert avtal. Endbright kommer nu att sammanställa dessa uppgifter i ett äktenskapsförord som därefter skickas till er för digital underskrift. Om det är något du är osäker på kring de uppgifter du lämnat, skriv det i textfältet nedan så återkommer vi till dig via mail. Om du har övriga frågor eller funderingar, maila oss på kundtjanst@endbright.se.