Affärsjuridisk rådgivning med Karoline. Fokus på avveckling av gemensamma bolag eller verksamheter, samarbeten som ska upphöra (30 min). - Endbright

Affärsjuridisk rådgivning med Karoline. Fokus på avveckling av gemensamma bolag eller verksamheter, samarbeten som ska upphöra (30 min).

Här kan du välja att boka 30 minuters juridisk rådgivning med Karoline Lindow.

 

I den juridiska rådgivningen med Karoline får du hjälp med frågor som rör samarbeten som ska upphöra, till exempel i ägande av gemensam verksamhet eller fastighet.

 

Mötet sker via telefon eller via videosamtal.

 

Vid betalning med Stripe rubriceras köpet “EB Services” på din bankspecifikation.

750 kr

Denna produkt kan endast köpas av dig med Standardmedlemskap I Endbright. Bli medlem här.