Idag är det world mental health day, världsdagen för psykisk hälsa.  En separation eller skilsmässa vet vi är för de allra flesta en stor påfrestning på den mentala hälsan, och vi önskar inget hellre än att man, anno 2019, vågar öppna upp mer, lyfta fram och lyfta den stigma som fortfarande kan föreligga kring psykisk ohälsa. Först då kan det bli än mer vedertaget att ta hjälp och att jobba...