Webinar om pension & bodelning

Kanske har du inte funderat så mycket över din pension, men när du ska göra en bodelning blir pensionsfrågan viktig!

I detta webinar möter vi Endbrights seniora juridiska rådgivare Sarah Mingert i ett samtal om pensioner och bodelning. Sarah gör en pensionsgenomgång och svarar på huruvida pensionsbesparingar tas med i en bodelning eller inte. Hon ger även tips på vad som kan vara viktigt att tänka på vid beräkning av pensioner i samband med bodelning och i det fall den ena i äktenskapet har sämre pensionsförutsättningar.