Webinar: ”Föräldraskapets roll i skilsmässan”

Missa inte vårt senaste webinar ”Föräldraskapets roll i skilsmässan!

Webinaret tar upp flera angelägna frågor som exempelvis:

  • Hur hanterar man det egna måendet och samtidigt sätter barnens behov i centrum?
  • Hur förhåller man sig till en med-förälder som inte är samarbetsvillig i upplägget med barnen?
  • Hur hanterar man att lämna ifrån sig barnen när det är mamma- eller pappavecka och hur skapar man tillit till den andra föräldern?

Tillsammans med vår föräldracoach Fatima Nylén tar vi fasta på föräldraskapet vid en skilsmässa eller separation. Fatima ger råd och verktyg för hur du som föräldrar kan bli den bästa ledaren för barnen. Fatima tar oss igenom viktiga frågeställningar att arbeta med så som:

  • Vad är egentligen min respektive barnens oro?
  • Hur undviker jag att barnen ställs för en lojalitetskonflikt?
  • Vad beror min kompensationen gentemot barnen på och vilka konsekvenser kan detta innebära?