Ett uppbrott är inte… …en rak linje. Vare sig framåt eller uppåt, lite som Linus på linjen för att uttrycka det, enkelt och visuellt. ”Både före, under & efter” Innan ett beslut fattas om en separation eller skilsmässa finns det många frågeställningar. Allt ifrån “Har vi försökt tillräckligt?”, till “Hur ska det bli om jag fullföljer?”. Många frågor, väldigt många, och självklart inte en raksträcka från ...