Linda Ljunggren Syding är familjerättsjurist, skribent, entreprenör och författare till boken Att skiljas med hjärta och hjärna. Linda har lång erfarenhet av att hjälpa familjer genom separationer och ser alltid till att hennes rådgivning utgår från barnets bästa. Vi har ställt några frågor till Linda så att ni medlemmar kan få lära känna henne och få en bättre förståelse för vad hon kan stötta er med. Varför valde du att...