Helena Kumblad är vår nya expert inom juridik. Hon har lång erfarenhet av att jobba som både jurist och advokat, på advokatbyrå, och har bred erfarenhet av att företräda klienter i domstol. Hon har även varit bodelningsförrättare, arbetat som juridisk barnexpert inom socialtjänsten och där ansvarat för LVU-förhandlingar. Idag jobbar hon som processchef på Verahill familjejuridik, med kontor på flera orter runtom i landet. Där leder hon en ...