Tidigare i veckan kunde du som medlem läsa vår juridiska expert Linda Ljunggren Sydings reaktion på debattartikeln “Barn far illa när tingsrätter avgör tvister om barn“. Linda menar på att det finns ett stort behov av förändring för att samhället ska lyckas i stödprocessen för föräldrar och barn vid en separation och vårdnadskonflikt. Att befinna sig i konflikt med sin medförälder om vad som är för barnens bästa, är sällan...